REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy o transporcie w Ukrainie

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wziął udział w pierwszym posiedzeniu Grupy Wspólnych Interesów ds. Transportu w Ukrainie. Rozmowa wiceministrów ds. transportu z podobnie myślących państw członkowskich ITF, z udziałem sekretarza generalnego ITF Young Tae Kima, odbyła się w formie wideokonferencji 29 stycznia br.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Grupa Wspólnych Interesów ds. Transportu w Ukrainie została powołana 15 grudnia 2023 r. w Kijowie przez ministrów ds. transportu Kanady, Litwy, Szwecji i Ukrainy oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Forum Transportu (ITF). Inicjatywa ta stanowi kontynuację działań zainicjowanych między innymi przez Polskę, mających na celu wykorzystanie możliwości analitycznych i koordynacyjnych ITF w dziedzinie transportu, jako odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę.

Inicjatywa ITF prowadzona będzie w dwóch obszarach:

– jako platforma wymiany informacji, ułatwiając koordynację międzynarodową działań zmierzających do zaspokojenia pilnych potrzeb transportowych i infrastrukturalnych określonych przez Ukrainę,

– jako wsparcie analityczne dla strategicznego planowania infrastruktury transportowej, w tym identyfikacji przyszłych korytarzy handlowych i w celu wsparcia odbudowy ukraińskich połączeń transportowych.

Jak wskazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, rola Polski jako bramy transportowej dla Ukrainy w procesie jej odbudowy i ożywienia gospodarczego jest możliwa dzięki kompleksowej sieci połączeń kolejowych, drogowych i lotniczych, a także polskim portom morskim w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu. Ta rozbudowywana infrastruktura zapewnia Polsce zdolność do zarządzania zwiększonym poziomem handlu z Ukrainą.

W tym kontekście wiceminister P. Malepszak potwierdził, że Polska priorytetowo traktuje rozwój połączeń w ramach transeuropejskich sieci transportowych TEN-T, także na granicy z Ukrainą i podkreślił znaczenie międzynarodowego finansowania dla rozwoju infrastruktury transportowej łączącej Polskę i Ukrainę.

– Biorąc pod uwagę bliskość naszych krajów, kluczowe jest jasne określenie priorytetów rozwoju infrastruktury transportowej na granicy Unia Europejska-Ukraina. Długoterminowe zwiększenie przepustowości tej granicy, a także integracja Ukrainy z globalną gospodarką, wymaga znacznych i trwałych inwestycji – powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

W tym kontekście wiceminister P. Malepszak podkreślił znaczenie wybudowanych już w Polsce odcinków dróg S12 i S17 oraz potrzebę rozbudowy infrastruktury kolejowej, która znacznie ułatwi transportową integrację Ukrainy z Europą.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA