REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy PKP i ÖBB o perspektywach kolei w Europie

17 maja Krzysztof Mamiński – prezes zarządu PKP S.A. i Andreas Matthä – prezes Holdingu Kolei Austriacki (ÖBB) rozmawiali o konsekwencjach pandemii koronawirusa i jego wpływie na europejski sektor kolei.

 
Zdjęcie: Erich Westendarp, pixabay.com
Zdjęcie: Erich Westendarp, pixabay.com
Tematem rozmów była wymiana doświadczeń w zakresie radzenia sobie z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii COVID-19 oraz priorytety kolei dotyczące europejskiej agendy transportowej. Szefów polskich i austriackich kolei łączy intensywna współpraca na forum zarządu organizacji CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) z siedzibą w  Brukseli. Oba podmioty m.in. poprzez tę organizację intensywnie apelują do instytucji unijnych o  uelastycznienie unijnych instrumentów i zasad wsparcia dla europejskich firm kolejowych oraz zabiegają o środki finansowe na ich rozwój.

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński podkreślił znaczenie pomocy rządowej w tym trudnym dla całego sektora kolejowego w Polsce czasie. Wskazał, że zaawansowany proces inwestycji kolejowych prowadzonych w kraju stymuluje rozwój gospodarczy i przeciwdziała negatywnym skutkom pandemii. Według danych zebranych przez CER straty sektora kolejowego za 2020 rok spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 wyniosły blisko 24 mld EUR dla transportu pasażerskiego i blisko 2 mld EUR dla transportu towarowego. Przychody zarządców infrastruktury w UE spadły średnio o kilkanaście procent.

PKP i ÖBB łączą dobre relacje we współpracy na wielu płaszczyznach, a stolice Polski i Austrii mają bezpośrednie połączenie kolejowe. Spółki Grupy PKP i podmioty wchodzące w skład Holdingu ÖBB pracują również intensywnie na rzecz rozwoju infrastruktury sieci TEN-T. Korytarz transeuropejskiej sieci bazowej „Bałtyk-Adriatyk” łączący oba kraje, zgodnie z regulacjami unijnymi, powinien stać się w pełni operacyjny do 2030 roku.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA