REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozpędza się Program budowy 100 obwodnic

Minister Andrzej Adamczyk w obecności wicepremiera, ministra aktywów państwowych zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca w ciągu DK74. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
                 W ramach zadań powstaną nowe odcinki drogi krajowej nr 74, klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), o łącznej długości niemal 10 km.

– Dzięki budowie obwodnic Dzwoli i Gorajca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski granica państwa w Zosinie. Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do trasy Via Carpatia i obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19 –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dzwola i Gorajec to niewielkie miejscowości, ale konieczność budowy obwodnic ze względu na wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest tam nadto widoczna. Stąd decyzja i ich zawarciu w rządowym Programie 100 obwodnic –
zaznaczył wiceminister Rafał Weber.

Podstawowym celem budowy obwodnic Dzwoli oraz Gorajca jest wyprowadzenie ruchu z tych miejscowości. Inwestycje będą uzupełnieniem istniejącej już obwodnicy Frampola.

Obwodnica Gorajca


Prace przygotowawcze dla obwodnicy Gorajca są na ukończeniu, uzyskano już decyzję środowiskową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w I połowie 2021 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025. Obwodnica Gorajca o długości 6,7 km ominie istniejącą zabudowę po północno-zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74, przetnie dolinę rzeki Gorajec włączając się do odcinka drogi zbudowanego w 2001 r. prowadzącego przez Szperówkę. W ramach inwestycji powstaną trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym oraz nowy most na rzece Gorajka. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z niekorzystnie ukształtowanego układu drogowego w tej miejscowości.

Obwodnica Dzwoli


Obwodnica Dzwoli o długości 2,7 km została zaprojektowana w nowym śladzie, po północnej stronie miejscowości. Dla tego zadania są prowadzone prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. W 2020 r. przewidywane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2021 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2021 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2021-2023.

Program budowy 100 obwodnic w województwie lubelskim


W ramach programu obwodnicowego na Lubelszczyźnie powstanie łącznie 7 obwodnic:
– Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,
– Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,
– Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,
– Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA