REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozpoczęła się budowa ronda w Lidzbarku Warmińskim

15 czerwca podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania ul. Orła Białego w ciągu DK51 z ul. Wyszyńskiego na rondo. Zadanie to, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego zostanie zrealizowane w ramach PLMN.

Wykonawcą zadania będzie firma BUDOKOP z Lidzbarka Warmińskiego, która zaoferowała realizację inwestycji w okresie 26 tygodni od daty podpisania umowy. Całkowity koszt robót to 4,85 mln zł, z czego 358,39 tys. zł pokryje Gmina Lidzbark Warmiński z tytułu kosztów budowy oświetlenia ulicznego oraz kosztów przebudowy sieci wodociągowej.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie ronda z trzema wlotami, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia oraz przebudowę istniejącego układu drogowego. Wykonane zostaną także przebudowy zjazdów i włączeń ulic poprzecznych, a także oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami BRD.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu tj. pieszych i rowerzystów, poprzez dostosowanie parametrów odcinka drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warmińskim do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie natężenie ruchu na drodze krajowej uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd pomiędzy ulicami Orła Białego i Wyszyńskiego, co w znaczący sposób zagraża bezpieczeństwu oraz powoduje duże kolejki pojazdów oczekujących na kierunku centrum miasta. Budowa ciągów pieszych i rowerowych poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA