Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozpoczęła się budowa S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

25 czerwca br. nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” oznaczające rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S1 na odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Inwestycja zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

   
10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach „frontu robót”, rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zbudowanego odcinka drogi.

Wartość umowy na zaprojektowanie i wbudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Mirbud (lider), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż.

Dwa przekroje i dwa tunele

  

Droga S1 na odcinku Przybędza – Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:
– jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
– dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej


Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała –  granica polsko-słowacka (Zwardoń) – Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Źródło: GDDKiA O/Katowice Zdjęcia: GDDKiA O/Katowice
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI