Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozpoczyna się budowa mostu w Kurowie

Niebawem ruszy budowa ponad 600 m mostu w Kurowie na rzece Dunajec. Inwestycję wykona polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Inwestycja z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma być wykonana w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Koszt inwestycji wyniesie 189 096 206,12 zł.

Nowy może więcej…
   
Wizualizacja: GDDKiA O/Kraków
Wizualizacja: GDDKiA O/Kraków

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szerokość 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem. Zlokalizowany jest na odcinku pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem, gdzie projektowana jest dwujezdniowa DK75.

…stary już wysłużony

Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m. Pod względem technicznym stan starego mostu jest zły. Uszkodzenia widoczne są na belkach głównych i płycie pomostu. Skorodowane są zbrojenia i łożyska. Budowa nowego mostu jest koniecznością.

Wykonawca wybuduje nie tylko most

Oprócz budowy nowego mostu rozbudowana zostanie DK75 do klasy GP, przewidziano także:
– przebudowę skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie, parkingu z miejscem ważenia pojazdów, budowę 2 konstrukcji oporowych,
– przebudowę zjazdów indywidualnych,
– budowę zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych oraz rozbiórkę 3 przepustów drogowych i budowę nowych, rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Dunajec, adaptację przyczółka istniejącego mostu na punkt widokowy,
– rozbiórkę dojazdu do istniejącego mostu,
– budowę dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego,
– przełożenie sieci teletechnicznej,
– wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

Tekst, wizualizacja i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI