REKLAMA
Drogi Wiadomości

Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania w Warlubiu

Bydgoski Oddział GDDKiA rozpoczyna przebudowę skrzyżowania na drodze krajowej nr 91 w Warlubiu. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
– przebudowę skrzyżowania DK91 z DW 214 i DW 217 (budowa ronda),
– budowę chodników i ścieżek rowerowych,
– budowę drogi dojazdowej wraz z placem do zawracania,
– budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia
– przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– budowę wysp dzielących,
– rozbiórkę i budowę nowego oświetlenia ulicznego,
– przebudowy i zabezpieczenie kolizyjnych odcinków sieci uzbrojenia terenu (sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna),
– wycinkę kolidujących drzew i krzewów
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt inwestycji to prawie 11 mln 380 tys. zł.

Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2019 roku.

Autor: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA