REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną nowej siedziby MIBMiK

16 grudnia br. odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 
Wizualizacja: Atelier Tektura Sp. z o.o.
Wizualizacja: Atelier Tektura Sp. z o.o.
W konkursie architektonicznym przyznane zostały trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Pierwsza nagroda, w tym nagroda pieniężna w wysokości 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, została przyznana pracowni  Atelier Tektura Sp. z o. o. z Warszawy. W skład zespołu autorskiego weszli: Barbara Kozielewska (Warszawa), Michał Kozielewski (Warszawa), Mateusz Kluczek (Mińsk Mazowiecki), Marcin Bieńka (Warszawa), Ewa Sowińska (Warszawa), Jarema Kozielewski (Warszawa), Anna Puchalska (Warszawa), Krzysztof Wójcik (Warszawa), Kamila Doniec (Warszawa), Stanisław Ignaciuk Planktongroup (Warszawa).

Praca została doceniona za bardzo dobre, racjonalne oraz logiczne rozwiązanie rozkładu pomieszczeń. Doceniono elastyczność projektu, czyli możliwość modyfikacji rozkładu jak i rozwiązań konstrukcyjnych. W uzasadnieniu podkreślono również przemyślaną organizację ruchu na terenie inwestycyjnym z wykorzystaniem parkingu wewnętrznego. Sąd Konkursowy docenił także prostą estetyczną bryłę o dostojnym charakterze, która odzwierciedla charakter instytucji. Po względem estetyki, dobrze oceniono pomysł włączenia do fasady elementów drewnianych. Projekt zakłada 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną, przy całkowitej powierzchni obiektu ponad 20 tys. m² i powierzchni użytkowej blisko 14 tys. m². 

Drugą nagrodę, o wartości 25 000 zł otrzymała pracownia  Projekt Praga Sp. z o. o  z Warszawy, a trzecią, w wysokości 15 tys. zł – pracownia  BAAS arquitectura  z Barcelony. Wyróżnienia przyznane zostały ex aequo pracowniom:  Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia oraz dwóm pracowniom, które złożyły wspólny projekt:  BRUTHER  z Paryża oraz  TŁO Michał Sikorski  architekt z Warszawy.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji budynku MIBMiK, która będzie wpisywać się w dalszy dynamiczny rozwój i cele strategiczne Instytutu. Swoje miejsce znajdzie w nim 20 grup badawczych, 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych a nowa przestrzeń pozwoli wykonywać naszym naukowcom profesjonalną ekspertyzę i zacieśniać współpracę z polskim przemysłem farmaceutycznym i  biotechnologicznym.

MIBMiK jest wiodącym, posiadającym najwyższą kategorię naukową A+, instytutem naukowym prowadzącym przełomowe i nowatorskie badania z zakresu biologii molekularnej i komórkowej oraz badania biomedyczne ukierunkowane na patogenezę chorób cywilizacyjnych w celu poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych.  MIBMiK cieszy się międzynarodowym uznaniem za swoje badania w zakresie biologii RNA oraz biologii komórki.

Wydarzenie odbyło się pod  patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki i z udziałem Pana Wojciecha Murdzka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pana Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Źródło: tekst Made In Warsaw
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA