REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozwiązano umowę na rozbudowę DK22 Czarlin – Knybawa

GDDKiA informuje, że odstąpiła od umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa. Wykonawcą było konsorcjum: Trakcja, Masfalt oraz AB Kauno Tiltai.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk
Przekroczenie terminu realizacji inwestycji (listopad 2019 r.), a także brak mobilizacji wykonawcy odcinka drogi krajowej nr 22 (Trakcja S.A. w konsorcjum z Masfalt Sp. z o.o. oraz AB Kauno Tiltai) nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy z obecnym wykonawcą. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA oraz wydawanych przez Inżyniera kontraktu kilkunastu wezwań do poprawy (w oparciu o klauzulę 15.1 Szczególnych Warunków Kontraktu) w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji inwestycji zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac po upływie okresu zimowego, a także nie deklarował również terminu wznowienia robót. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji. Dotychczas w ramach kontraktu zostało wykonanych około 47 proc. zakresu robót. Wobec powyższych faktów ze skutkiem na 31 sierpnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą rozbudowy drogi krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą.

W związku nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z podpisanej umowy zostały naliczone konsorcjum kary. Do tej pory przekroczyły one wartość określonego w umowie limitu 20 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji inwestycji planujemy w ramach przetargu dokonać wyboru nowego wykonawcy prac budowlanych.

Więcej o inwestycji:

Umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą podpisano w październiku 2017 r. Inwestycja, prowadzona według formuły „projektuj i buduj”, polegała na rozbudowie skrzyżowania z ul. Lipową i pobliskim węzłem Czarlin w postaci dwóch rond oraz rozbudowie skrzyżowań o pasy do lewoskrętów na skrzyżowaniach. Dodatkowo skrzyżowanie z drogą Bałdowo – Gorzędziej miały zostać wyposażone w sygnalizację świetlną. W ramach inwestycji poddane remontowi lub rozbudowie miało zostać pięć obiektów mostowych nad drogą krajową nr 91, linią kolejową, nad rzeką Drybok, przejście pieszo-rowerowe w okolicy mostu knybawskiego i przyczółek zachodni tego mostu. Wzdłuż całego odcinka miał być zbudowany ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie drogi, a dla obsługi okolicznych posesji w Czarlinie – droga serwisowa. Inwestycja miała zostać zakończona w listopadzie 2019 r. Koszt prac projektowych i budowlano-montażowych miał wynieść ok. 35 mln zł brutto.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA