REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruch jednojezdniowy na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica

Na przebudowywanym odc. A6 węzeł Szczecin Dąbie – węzeł Rzęśnica wprowadzono ruch jedną jezdnią w obu kierunkach. Podczas wakacji, po to aby zminimalizować zatory na tym odc. w okresie wzmożonego ruchu funkcjonowały 2 jezdnie.

Teraz wznawiane są roboty w pełnym zakresie, co powoduje konieczność zamknięcie jednej z jezdni. We wprowadzonym obecnie pierwszym etapie prac zamknięta została częściowo już przebudowana jezdnia w stronę Szczecina, będą na niej wykonywane roboty przy poboczu, które są konieczne do wprowadzenia kolejnego etapu organizacji ruchu. Na początku października ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Szczecina i rozpocznie się rozbiórka i przebudowa jezdni w stronę Świnoujścia, na której jest jeszcze stara nawierzchnia z płyt betonowych. Całkowite zakończenie robót na tym odcinku powinno nastąpić wiosną 2020 roku.

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni autostrady A6 na odcinku 3,5 km od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica. Droga posiada na tym odcinku znajdującą się w złym stanie nawierzchnię betonową, która powstała w latach 30 XX wieku. Jest to ostatni fragment autostrady z przedwojenną nawierzchnią, który pozostał jeszcze do przebudowy. Zakres prac obejmuję przede wszystkim całkowitą wymianę nawierzchni z betonowej na bitumiczną. Jezdnie zostaną również poszerzone o pas awaryjny. Beton ze starej nawierzchni zostanie po przekruszeniu wykorzystany jako podbudowa. Autostrada zostanie również odgrodzona od otaczającego terenu siatkami. Zostanie wykonany również jeden zupełnie nowy obiekt inżynierski – duże górne przejście dla zwierząt, które powstanie przed węzłem Rzęśnica (patrząc od strony Szczecina).

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA