Drogi Mosty Wiadomości

Ruch po nowym moście w Zakopanem

26 listopada 2019 r. ruch pojazdów został przełożony z obiektu tymczasowego na nowy most na potoku Olczyskim w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47. Tymczasowy most zostanie teraz rozebrany.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Umowa na zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem została podpisana 29.05.2017 r. z Firmą Inżynieryjno-Budowlaną FIB TALAGA z Myślenic.

Zakres zadania obejmował:
– wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji;
– uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową;
– sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,
– wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

16.04.2019 r. uzyskano dla inwestycji ZRID (zgodę na realizację inwestycji drogowej). Wykonawca miał wybudować nowy most do końca listopada 2019 r. i termin ten został dotrzymany.

Koszt całkowity inwestycji wraz z nadzorem wyniósł ok. 2 mln zł.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI