REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Rusza budowa Centralnego Magazynu próbek geologicznych PIG-PIB

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace budowlane kluczowej inwestycji PIG-PIB. W Leszczach koło Kłodawy powstanie nowoczesna hala przeznaczona do przechowywania próbek geologicznych, głównie w postaci rdzeni wiertniczych, a także budynek analityczno-laboratoryjny, który umożliwi wykonywanie na miejscu badań próbek geologicznych.

   
Dzięki nowoczesnym systemom wysokiego składowania hala pomieści milion metrów bieżących rdzeni. Wykonawcą inwestycji będzie Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wsparcia przy realizacji udzieliły ministerstwa nadzorujące Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Otwarcie obiektu planowane jest na 2023 rok.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji odbyło się w siedzibie Instytutu w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wykonawcy Anna Bartela – prezes zarządu Firmy Budowlanej ANNA-BUD i Artur Bławat prokurent oraz Mateusz Damrat – gospodarz spotkania, dyrektor PIG-PIB, Andrzej Głuszyński – zastępca dyrektora ds. służby geologicznej oraz Michał Sokołowski – kierownik Narodowego Archiwum Geologicznego.

– Długo musieliśmy czekać na ten dzień. Inwestycja, na realizację której podpisaliśmy umowę, jest od dawna wyczekiwana, nie tylko przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, ale także przez środowisko branżowe. W nowo wybudowanym archiwum swoje miejsce znajdzie milion metrów bieżących rdzeni wiertniczych i innych próbek geologicznych, co będzie zwieńczeniem centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych PIG-PIB. Rdzenie wiertnicze to materiał dokumentujący budowę geologiczną Polski, którym opiekujemy się jako Państwowa Służba Geologiczna. Próbki geologiczne, a przede wszystkim rdzenie wiertnicze to materiał bardzo cenny, niepowtarzalny, trudny do odtworzenia, często unikalny i niezbędny przy prowadzeniu wielu badań naukowych i przedsięwzięć inwestycyjnych –
powiedział dyrektor Instytutu dr inż. Mateusz Damrat, który w imieniu PIG-PIB podpisał umowę.

– Obecnie próbki geologiczne są zgromadzone w siedmiu terenowych archiwach oraz w dwóch oddziałach regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego – w Kielcach i w Krakowie, i niestety w żadnym z nich poza profilowaniem rdzeni nie ma możliwości wykonania dodatkowych badań geologicznych. A szkoda. Nowa inwestycja, po dodatkowym doposażeniu, to zmieni i pozwoli geologom już na miejscu, i w komfortowych warunkach, takie badania wykonywać. Zakładamy, że obiekt będzie pełnił również funkcję edukacyjno-konferencyjną i będzie ważnym punktem na mapie szkolenia przyszłych kadr geologicznych. Rdzenie wiertnicze, jak wspomniał dyrektor, stanowią cenne źródło informacji geologicznej, nie tylko dla nas przy realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej, ale także dla jednostek naukowych oraz wielu firm prowadzących działalność w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym. W zeszłym roku do badań udostępniliśmy próbki z prawie 21 tysięcy skrzynek –
podkreślił zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński.

– Budowa tego prestiżowego i bardzo nowoczesnego obiektu przyczyni się do możliwości współpracy z miastem i gminą Kłodawa, któremu gratulujemy rozwoju i rozgłosu, który przyniesie ta inwestycja. Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że możemy uczestniczyć w tak przyszłościowym projekcie, który będzie wspólnym dobrem dla nas wszystkich, a także dla przyszłych pokoleń. Cieszymy się, że choć w małym stopniu przyczynimy się do innowacyjności i rozwoju rynku lokalnego tym nowoczesnym i ciekawym obiektem, który z wielką starannością i profesjonalizmem wybudujemy –
dodała prezes zarządu Firmy Budowalnej ANNA-BUD Anna Bartela.
  

Jednym z zadań Państwowej Służby Geologicznej (PSG), którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej. W PIG-PIB zajmuje się tym Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG), które gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza i udostępnia wszelkie materiały geologiczne, a w szczególności dokumentacje i mapy geologiczne oraz próbki geologiczne z otworów wiertniczych. Próbki geologiczne, a zwłaszcza rdzenie wiertnicze to bezcenny materiał badawczy i naukowy, stanowiący unikalny materiał dokumentujący budowę geologiczną Polski. Najstarsze rdzenie wiertnicze, które są zgromadzone w NAG, pochodzą z otworów odwierconych jeszcze przed II wojną światową. Próbki te, mimo upływu wielu lat od prowadzenia badań w terenie, nadal dają „nową” szansę odkrywania tajemnic geologii. W ciągu stulecia Instytut zgromadził prawie 900 kmb rdzeni z 5 611 otworów wiertniczych. Wiele z nich dokumentuje głęboką budowę geologiczną – pochodzą one z głębokości ponad 7 km.

Dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB budowa Magazynu Próbek Geologicznych to jedna z kluczowych inwestycji warunkujących w przyszłości należyte wykonywanie zadań PSG w zakresie archiwizowania rdzeni wiertniczych. Obecnie funkcjonujące archiwa w krótkim czasie nie będą już w stanie pomieścić próbek, które na bieżąco są przekazywane do NAG z robót geologicznych prowadzonych na terenie całego kraju.

Nowo powstające archiwum w Leszczach to obiekt z nowoczesną profilatornią oraz docelowo z zapleczem analityczno-laboratoryjnym umożliwiającym wykonywanie na miejscu specjalistycznych badań geologicznych. Hala wysokiego składowania o powierzchni 7500 m² będzie w stanie pomieścić około miliona metrów bieżących próbek geologicznych i będzie ogrzewana energią geotermalną.

Dla PIG-PIB to nie tylko nowoczesny budynek stanowiący podstawę do centralizacji informacji geologicznej. Poprzez istnienie zaplecza zmieni się profil centralnego archiwum geologicznego z jednostki wyłącznie magazynowej w miejsce przetwarzania informacji geologicznej zawartej w próbkach geologicznych. Planowana cyfrowa archiwizacja rdzeni wiertniczych będzie stanowić kolejny krok w kierunku łatwiejszego dostępu do informacji zawartej w próbkach geologicznych.

Tekst i wizualizacja: PIG-PIB
Zdjęcie: Michał Zieliński
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA