REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza budowa kolejnych zbiorników dla PERN

21 czerwca w Płocku została zawarta umowa pomiędzy PERN a konsorcjum firm: Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo Agat na budowę trzech zbiorników magazynowych o pojemności 32.000 m3 każdy dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

 
Zdjęcie: Polimex Mostostal S.A., www.polimex-mostostal.pl
Zdjęcie: Polimex Mostostal S.A., www.polimex-mostostal.pl
Za realizację zadania wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 113.569.000 PLN netto, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada 69.569.000 PLN netto.

– Dzięki rozbudowie baz paliwowych PERN wzmocniliśmy kompetencje zbiornikowe Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o. i jesteśmy liderem w tym segmencie budownictwa przemysłowego. W ciągu ostatnich trzech lat jako Konsorcjum zbudowaliśmy dla PERN 13 zbiorników na paliwa płynne, o łącznej pojemności ponad 602 000 m3 –
powiedział Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. oraz Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o.

Jako termin zakończenia budowy nowych zbiorników w Rejowcu określono 64 tygodnie od daty podpisania przez strony protokołu przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa nowych magazynów na paliwa realizowana jest w  ramach drugiej fazy trzeciego etapu rozbudowy baz paliw.

– Sytuacja geopolityczna, a także sygnały od naszych Klientów potwierdzają, że nasze dotychczasowe działania i inwestowanie w nowe projekty jest słuszne. Dzięki realizacji kolejnej fazy rozbudowy baz paliw wszyscy możemy czuć się bezpieczniej – 256 tys. m3 to ponad 4 mln zatankowanych do pełna samochodów – powiedział Rafał Miland, wiceprezes PERN.

– Z pełnym zaangażowaniem realizujemy plan rozbudowy infrastruktury magazynowej PERN dla naszych Klientów, którzy dzisiaj w sposób szczególny potrzebują dużej elastyczności ze względu na nowe wyzwania logistyczne związane z różnymi kierunkami dostaw paliw –
podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN. – Nasz projekt zrealizujemy z doświadczonymi konsorcjami. Kompetencje wykonawców, którzy już za chwilę wejdą na place budów, pozwoli nam już niebawem oddać do dyspozycji kolejne 8 zbiorników na paliwa płynne – dodał.

Nowe zbiorniki powstają w  ramach trzeciego etapu rozbudowy pojemności baz paliw programu Megainwestycje PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4  zbiorników o  łącznej pojemności 128  tys.  m3  w  2  lokalizacjach: Koluszkach i  Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap zakończony rok temu to  9  nowych zbiorników o  całkowitej pojemności 222  tys. m³ w  6  lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i  Małaszewiczach. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na  przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz  bardziej elastyczny obrót paliwami.

Źródło: tekst Polimex Mostostal S.A., www.polimex-mostostal.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA