REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza budowa ronda w m. Kopki

Rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w m. Kopki.

Plan sytuacyjny: GDDKiA O/Rzeszów
Plan sytuacyjny: GDDKiA O/Rzeszów
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej, które zrealizuje zadanie za kwotę brutto 3 727 565,77 zł w terminie 14 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. zaprojektowanie a następnie przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 na skrzyżowanie typu rondo, przebudowa dojazdów do skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 77 oraz dróg wojewódzkich nr 861 i 863, budowa infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni i dostosowanie jej do nacisku 11,5 tony na oś, a także przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz roboty branżowe.

Wykonawca zgodnie z zapisami umowy wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz GDDKiA konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zamówienia, zrealizuje roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz GDDKiA decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie niżańskim, na terenie gminy Rudnik nad Sanem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 861 oraz drogą wojewódzką nr 863. Aktualnie droga krajowa na przedmiotowym odcinku jest drogą klasy G o szerokości ok. 6,20 m z obustronnymi rowami trawiastymi. Drogi wojewódzkie nr 861 i 863 posiadają taki sam przekrój o szerokości ok. 6,10 m.

Tekst i plan: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA