REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza budowa węzła Niepołomice na A4

28 września 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. i Akcinė Bendrovė „Kauno Tiltai” z Kowna, na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4. Koszt budowy wynosi 41 840 002,93 zł.

„Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów, od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964” zgodnie z umową ma trwać 15 miesięcy od momentu jej podpisania. Do czasu realizacji nie są wliczane okresy zimowe czyli od 15 grudnia do 15 marca.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas podpisywania umowy powiedział: węzeł Niepołomice, to inwestycja umożliwiająca dalszy rozwój wschodniej części aglomeracji krakowskiej, bo pozwala kolejnym przedsiębiorcom na dogodną komunikacyjnie lokalizację dla ich firm. Umożliwi rozwój firmom, które już są w niepołomickiej strefie inwestycyjnej. Skróci się droga dojazdu do autostrady i S7, a wiec zaoszczędzone zostaną pieniądze na coś innego.

Zakres budowy obejmuje: budowę węzła w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji dla autostrady A4: zjazdów z jezdni autostrady A4 z równoległym pasem wyłączania, wjazdów na jezdnie autostrady A4 z równoległym pasem włączania, jednopasowych łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji, na drodze wojewódzkiej nr 964 budowę dwóch zespolonych rond jednopasowych typu średniego.

Przełożone zostanie koryto rzeki Podłężanki i uregulowane koryto potoku Zakrzowianka z uwagi na zabezpieczenie nasypów drogowych zjazdu z autostrady A4.

Przebudowana zostanie sieć uzbrojenia kolidującego z inwestycją: sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia i wzmocnione istniejące podłoże gruntowe. Wybudowana zostanie także sieć oświetlenia węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady. Powstaną ekrany akustyczne.

Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Po wybudowaniu węzeł drogowy na skrzyżowaniu A4 oraz drogi wojewódzkiej nr  964 umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości bezpośrednio przylegających do autostrady, ale także miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami zabudowy i ludności. Bezpośrednio w rejonie proponowanego węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie Wieliczka i Niepołomice.

Dalej znajdują się Gdów, Biskupice, Dobczyce, Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach znajduje się Zamek Królewski, nieopodal puszcza Niepołomicka. W Niepołomicach zlokalizowano strefę ekonomiczną w której znalazło siedzibę wiele firm, producentów różnych branż m.in. firmy: MAN, Coca Cola, Nidec Motors & Actuators, Woodward Governor, Royal Canin, Food Care. Meiller Kipper. Strefa ta ciągle się rozszerza. Wjazd na autostradę w nowym węźle usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA