Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Rusza modernizacja dworca w Olsztynku

11 października spółka PKP podpisała umowę z wykonawcą na modernizację dworca w Olsztynku. Poprawa estetyki, komfortu podróżnych, bezpieczeństwa oraz nowe zagospodarowanie kompleksu budynków dworcowych – to cele przebudowy dworca.

 
Wizualizacja: PKP
Wizualizacja: PKP
Dworzec w Olsztynku to kompleks budynków, który już niebawem przejdzie olbrzymią metamorfozę. Inwestycja zakłada, iż obecny budynek dworca przestanie pełnić swoją nominalną funkcję, na rzecz mniejszego z budynków znajdującego się w jego pobliżu, gdzie po przebudowie będzie prowadzona obsługa podróżnych. Historyczny dworzec zostanie zagospodarowany przez samorząd lokalny.

– Ten rok, podobnie jak cała kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest pełen inwestycji infrastrukturalnych. Tych najważniejszych, które spinają komunikacyjnie województwo warmińsko-mazurskie. Przez całe województwo przebiega nowoczesna droga S 7. 3,5 mld złotych wyniesie koszt modernizacji połączeń kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim. Realizowane są już prace rewitalizacyjne na linii kolejowej Działdowo-Olsztyn o wartości 389 mln złotych. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. o dofinansowanie projektu realizacji prac na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno o wartości 298 mln złotych. Linia ta ma istotne znaczenie dla poprawy połączenia z lotniskiem regionalnym w Szymanach. W sierpniu podpisano wreszcie umowę na nowy dworzec główny w Olsztynie. To naprawdę z dawna wyczekiwana inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Szacunkowa wartość tej inwestycji PKP S.A. to ponad 32 mln złotych, a modernizacji stacji planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to kolejne 100 mln złotych. Dzisiaj możemy zakomunikować dobrą informację mieszkańcom Olsztynka. Zapadła decyzja o modernizacji dworca kolejowego w tym mieście. Na naszych oczach Warmia i Mazury zmieniają się w nowoczesny, dostępny, przyjazny dla ludzi region –
mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

– Przebudowa dworca w Olsztynku to kolejna inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej bardzo istotnym elementem jest zaangażowanie samorządu lokalnego, który zagospodaruje historyczny dworzec. W ramach PiD do tej pory udostępniliśmy już podróżnym dworzec Olsztyn Zachodni. W trakcie prac budowlanych są obiekty w Szczytnie i Nidzicy, a architekci pracują nad projektem nowego budynku dworca Olsztyn Główny –
mówi Mariusz Mróz, dyrektor Biura Inwestycji w PKP S.A.
 
Wizualizacja: PKP
Wizualizacja: PKP

Przebudowa jest kompleksowym przedsięwzięciem łączącym w sobie renowację historycznych pochodzących z 1939 roku budynków z przystosowaniem ich do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych. Nowy budynek dworca, który jeszcze niedawno był obiektem handlowym, zostanie dostosowany do obsługi podróżnych. Wewnątrz znajdzie się kompleks toalet, kasa biletowa oraz poczekalnia. Dworzec będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej mobilności poprzez usunięcie barier architektonicznych, wykonanie linii prowadzących wraz z polami uwagi oraz implementację szeregu innych rozwiązań. Na dworcu pojawią się tablice systemu dynamicznej informacji podróżnych oraz nowoczesne nagłośnienie. Będzie bezpieczniej, bo obiekt zyska nowoczesne systemy – monitoring, kontrolę dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu. To nie wszystko. Dawny blask odzyska elewacja. Wymienione zostanie poszycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż dużej szklanej witryny w elewacji budynku, od strony peronów, tak żeby podróżni mogli obserwować ruch pociągów. Innym bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem jest budowa pomiędzy starym i nowym budynkiem dworca otwartej wiaty wykonanej z betonu architektonicznego wraz siedziskami, która nawiązuje do modernistycznego stylu historycznego dworca.

Historyczny budynek dworca zostanie przebudowany pod nową funkcję i planuje się w nim utworzenie centrum kultury, które będzie prowadził samorząd lokalny. Wewnątrz będzie się mieścić m.in. sala wielofunkcyjna na 120 osób. Podobnie jak w nowym dworcu, renowację przejdzie elewacja. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, poszycie dachu oraz wszystkie wewnętrzne instalacje. Budynek spełni również wszystkie przewidziane prawem normy dla budynków użyteczności publicznej.

Przebudowa kompleksu dworcowego zakłada również rewitalizację jego najbliższego otoczenia, czyli ułożenie nowych ciągów pieszych, wykonanie miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), a także budowę wiaty rowerowej.

Wartość inwestycji to łącznie 21 mln zł. Jest ona finansowana ze środków PKP S.A. oraz ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Planowany termin udostępnienia podróżnym dworca po przebudowie to wiosna 2021 roku.

Tekst i wizualizacje: PKP S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI