Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza montaż ekranów na obwodnicy Częstochowy

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Flora Bis z Krzepic jako najkorzystniejszą w przetargu na montaż ekranów akustycznych na autostradzie A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia.

Autostrada A1, fot. GDDKiA O/Katowice
Autostrada A1, fot. GDDKiA O/Katowice
Umowa na montaż ekranów akustycznych obiektach mostowych

W ramach tej umowy wykonawca będzie miał równie wykonanie obsługi geodezyjnej, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

Na ogłoszone 30 października 2019 r. postępowanie przetargowe wpłynęły cztery oferty:
1. Flora Bis Sp. z o.o. – 3 046 037,19 zł
2. Wonat Sp. z o.o. – 3 479 467,05 zł
3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. – 3 890 428,75 zł
4. World Acoustic Group S.A. – 2 332 450,16 zł

Najtańsza oferta firmy World Acoustic Group S.A. został odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. – Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny złożonej oferty i nie odniósł się do niniejszego wezwania.

Najkorzystniejsza oferta


Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Flora Bis Sp. z o.o. z Krzepic, oferującą wykonanie zadania za ponad 3 miliony złotych, jednocześnie deklarując przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 563 972,16 zł. Przypominamy, że przyjęliśmy kryteria oceny ofert w postaci ceny, która stanowiła 60%, oraz przedłużenia okresu gwarancji, w wadze 40%.

Pięć umów przed dopuszczeniem do ruchu


Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20 km odcinek autostrady A1 do tej pory zawarliśmy już umowy:
1. 25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.
2. 31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia.
3. 8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4. 14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych.
5. Początek grudnia 2019 r. (przy braku odwołań) na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych.

Wykonawcom realizującym wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu ogrodzenia udostępniliśmy teren budowy w zakresie wykonywanych robót odpowiednio 19 i 13 listopada.

21 listopada br. plac budowy udostępniamy wykonawcy odpowiedzialnemu za montaż barier ochronnych.

Podtrzymujemy deklaracje w sprawie udostępnienia A1 koło Częstochowy


Roboty zabezpieczające na trasie głównej na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia znajdują się już w końcowej fazie.

Pomimo wystąpienia nieprzewidzianych poprawek po poprzednim wykonawcy skutkujących wydłużeniem czasu ukończenia robót zabezpieczających na kontrakcie o 38 dni, tj. z 15 listopada na 23 grudnia 2019 r. realne jest dotrzymanie wcześniej składanych deklaracji.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI