REKLAMA
Mosty Wiadomości
6 Minut czytania

Rusza podparcie mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

1 marca 2020 roku Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podpisał umowę na podparcie mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą została firma Kormost. Wartość umowy to prawie 1,8 mln z

 
Zdjęcie: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zdjęcie: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
W ramach prac zostanie przygotowana dokumentacja podparcia oraz samo podparcie przeprawy.

W zależności od warunków pogodowych, zadanie potrwa ok. 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

W trakcie prowadzonych robót podparcia będziemy przygotowywali się do naprawy mostu. W etapie 2 dotyczącym naprawy mostu, przygotowana zostanie dokumentacja dla dalszych działań naprawczych na obiekcie, które będzie można realizować jednak dopiero po odciążeniu całej konstrukcji.

W ostatnich dniach służby utrzymaniowe ZDMiKP ustawiły dodatkowe zabezpieczenia pod mostem z uwagi na łamanie obowiązujących dotychczas zasad przez pieszych i rowerzystów.

Podjęto również dodatkowe działania związane z zaobserwowanym, a jak wiemy zakazanym ruchem na rzece Brdzie.

Działania ZDMiKP związane z większym zakresem wygrodzenia pod mostem powiązane zostały z przygotowaniem terenu, który stanowić będzie zaplecze przyszłej budowy.

W ostatnim czasie Wykonawca zwiózł już pod obiekt pierwsze elementy konstrukcji, potrzebnej do wykonania podparcia mostu.

To już kolejne działania prowadzone na obiekcie w ciągu zaledwie miesiąca.

Szczegółowy harmonogram dotychczasowych działań, podjętych przez ZDMiKP, znajdziecie Państwo poniżej:

Pod koniec roku 2020 roku ZDMiKP zlecił wykonanie szczegółowej ekspertyzy węzłów tj. elementów kotwiących wanty (liny) Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.

Z przeprowadzonych badań wynikało, że elementy mocujące wanty do mostu, uległy odkształceniu.

W tej sytuacji, ZDMiKP wprowadził na moście ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych i pilnie zlecił, przeprowadzenie szczegółowych ekspertyz całego obiektu, w szczególności elementu mocującego wanty do płyty mostu.

Ostateczny raport otrzymany 29.01.2021 r. i przygotowanym przez specjalistów z zakresu inżynierii mostowej wskazał, że połączenie przęsła z linami (wantami) są za słabe i obliczeniowo mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu. Przedmiotowy element mocujący wanty z płytą pomostu uległ trwałemu odkształceniu. Wskazano konieczność działań naprawczych oraz zamknięcie obiektu do czasu ich prowadzenia celem uniknięcia zagrożeń dla użytkowników.

Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów mostu (pylonów, płyty głównej, want) nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń – uszkodzeniu uległy wyłącznie mocowania stalowe przytwierdzone do płaszczyzn bocznych mostu.

Otrzymane ekspertyzy wskazują na możliwość wystąpienia błędów na etapie projektu mostu.

Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zlecił pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar, nietypową konstrukcję oraz lokalizację nad rzeką, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej. Działania te pozwolą odciążyć obiekt w trakcie dalszych działań naprawczych.

Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, czyli doprowadzenie ich podstawowych parametrów, gwarantujących zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami. W ramach zleconej ekspertyzy zaproponowano już wstępne rozwiązania w celu wzmocnienia węzłów.

Dotychczasowe działania naprawcze ZDMiKP od dnia zamknięcia mostu:

29 stycznia 2021 roku – w związku z możliwym zagrożeniem katastrofa budowlaną ZDMiKP o godz. 15:00 zwołuje konferencję prasową i równocześnie zamyka most na Trasie Uniwersyteckiej. Z ruchu pojazdów zostaje wyłączony fragment Trasy Uniwersyteckiej na odcinku od ulicy Sieńki – Moniuszki do ul. Wojska Polskiego. W związku z zagrożeniem zostają zamknięte dla ruchu pieszego i rowerowego również przestrzenie zlokalizowane po obu stronach rzeki (bulwary) oraz wyłączony fragment rzeki Brdy bezpośrednio pod mostem.
- Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem z wykorzystaniem ul. Kujawskiej.

 2 lutego – ZDMiKP przedstawia dla publicznej wiadomości pierwszy Raport z działań publikowany na stronie internetowej jednostki, powielany później przez lokalne media. Jest to podstawowe źródło aktualnych informacji o sytuacji mostu i podejmowanych działaniach.

 5 lutego – po opracowaniu odpowiedniego projektu zmian w organizacji ruchu, w celu minimalizowania utrudnień drogowych w tej części miasta, otwarta dla ruchu pojazdów zostaje ul. Toruńska – od ronda Bernardyńskiego w kierunku ronda Toruńskiego.

Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie ul. Kujawskiej, wdrożony zostanie również II etap tego zadania, czyli otwarcie dla ruchu ul. Toruńskiej w kierunku ronda Bernardyńskiego.

 8 lutego – po pierwszych opadach śniegu, niezwłocznie przystąpiliśmy do odśnieżenia konstrukcji mostu oraz zabezpieczenia nawierzchni odpowiednimi środkami chemii drogowej. Obiekt był odśnieżany jeszcze kilkukrotnie, po dalszych opadach śniegu w kolejnych dniach.

9 lutego – biorąc pod uwagę tak awaryjną i nagłą decyzję o zamknięciu mostu na platformie zakupowej w trybie bezprzetargowym zaprosiliśmy lokalnego Wykonawcę do złożenia oferty (w trybie z wolnej ręki), na podparcie obiektu. Tego samego dnia przyszły Wykonawca zwiózł pierwsze materiały potrzebne do podparcia mostu Uniwersyteckiego. Działania z podparciem mostu mają na celu jego zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami możliwych dalszych uszkodzeń konstrukcji mostu.

10 lutego – odbyła się specjalna Sesja Rady Miasta Bydgoszczy, w której uczestniczył Wykonawca mostu, Autor ekspertyzy mostu oraz Dyrektor ZDMiKP. Zaprezentowano historię mostu, jego budowę, przyczyny uszkodzenia, omówiono możliwe warianty naprawy mostu i dalsze działania naprawcze na obiekcie.

 15 lutego – na stronie ZDMiKP zamieszczone zostało pełne zestawienie finansowe, dotychczasowych kosztów poniesionych na specjalistyczne badania oraz ekspertyzy. W raporcie zaprezentowano szczegółowe koszty poniesione dotychczas przez ZDMiKP w ramach umowy utrzymaniowej dot. obiektów inżynierskich w okresie II półrocza 2020 do dnia 29.01.2021 r. związanych z badaniem Mostu Uniwersyteckiego.

 16 lutego – Wykonawca (Konsorcjum firm: KORMOST (lider) oraz Mosty Łódź (partner) przedłożył ofertę na podparcie obiektu. Była ona szczegółowo analizowana pod względem zaproponowanych rozwiązań technicznych, kosztów poszczególnych prac oraz warunków umowy.

18 lutego firma działająca na zlecenie ZDMiKP kolejny raz odśnieża most Uniwersytecki. Działania dotyczą tylko i wyłącznie obiektu zagrożonego katastrofą (odcinek nad rzeką).

 22 lutego – kolejne spotkanie negocjacyjne, omówienie technologii oraz kosztorysów poszczególnych działań. W ramach negocjacji doprecyzowano zakres etapu I prac tj. podparcia mostu Uniwersyteckiego jako zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami dalszych uszkodzeń konstrukcji. Podparcie będzie też elementem wykorzystywanym w pracach naprawczych obiektu, które obejmie drugi etap prac. Etap II jest obecnie doprecyzowywany pod względem technologii prac jak i kosztów.

25-28 lutego – służby utrzymaniowe ZDMiKP ustawiają dodatkowe zabezpieczenia pod mostem z uwagi na łamanie obowiązujących dotychczas zasad przez pieszych i rowerzystów. Ustawiane są szczelne wygrodzenia z blachy i siatki. Podjęto również dodatkowe działania związane z zaobserwowanym ruchem na rzece Brdzie pomimo ograniczeń w przepływie pod mostem.

 1 marca 2020 roku podpisana została umowa na podparcie mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą została firma: KORMOST. Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł.

Tekst: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA