REKLAMA
Drogi Wiadomości

Rusza przebudowa DK27 Świdnica – Zielona Góra

Zielonogórski Oddział GDDKiA przekazał plac budowy wykonawcy, firmie Strabag Infrastruktura Południe, z którą podpisano umowę na wykonanie przebudowy DK27 na odcinku Świdnica – Zielona Góra. Wartość umowy to blisko 6,8 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Przebudowa drogi dotyczy odcinka o długości 1,7 km pomiędzy Świdnicą a Zieloną Górą i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
– wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni,
– odtworzenie oraz remont poboczy,
– remont zjazdów indywidualnych i publicznych,
– wycinka istniejących drzew,
– remont istniejących rowów przydrożnych,
– profilowanie istniejących skarpy,
– budowa chodników,
– przebudowa zatok autobusowych,
– budowa azylu w miejscu przejścia dla pieszych,
– budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i zatok autobusowych,
– zasilanie znaków aktywnych,
– budowę muru oporowego.

Na realizację zadania wykonawca ma dziewięć m-cy z wyłączeniem okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca.

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA