REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Rusza przebudowa wiaduktów na Trasie Łazienkowskiej

Od 19 czerwca 2023 r. na wiaduktach Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie będą trwały prace związane z zabezpieczaniem nasypu znajdującego się w rejonie ul. Bajońskiej. Wykonawcą inwestycji jest Warbud.

 

Zdjęcie: Warbud S.A., www.warbud.pl
Zdjęcie: Warbud S.A., www.warbud.pl

Na Saskiej Kępie trwają przygotowania do rozpoczęcia modernizacji wiaduktów Trasy Łazienkowskiej znajdujących się nad ulicami Bajońską i  Paryską oraz do wykonania zabezpieczeń przed hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy w  al. Stanów Zjednoczonych.

19 czerwca po godz. 22.00 wyłączone z  ruchu zostaną wewnętrzne pasy na obydwu wiaduktach Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i  Paryską. Przejezdne pozostaną dwa pasy w  każdym kierunku – po jednym dla kierowców indywidualnych i  buspasy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około dwa tygodnie i  umożliwi przeprowadzenie prac związanych z  zabezpieczeniem nasypu znajdującego się w  rejonie ul. Bajońskiej. Następnie rozpocznie się rozbiórka i  odbudowa wiaduktów.

W lipcu rusza rozbiórka pierwszego wiaduktu

Jako pierwszy modernizowany będzie wiadukt znajdujący się po stronie północnej. Jego zamknięcie planowane jest w  pierwszej połowie lipca. Zostanie wtedy wprowadzony dwukierunkowy ruch dla pojazdów indywidualnych na południowej jezdni al. Stanów Zjednoczonych – od rejonu Kanału Wystawowego do rejonu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad Wałem Miedzeszyńskim.

Miejsca, w  których pojazdy indywidualne oraz autobusy będą przejeżdżały przez pas dzielący jezdnie al. Stanów Zjednoczonych to przewiązki, które są już gotowe i  powstały w  czterech lokalizacjach: w  rejonie Kanału Wystawowego, ul. Międzynarodowej, ul. Saskiej i  w rejonie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Wał Miedzeszyński.

W trakcie modernizacji pierwszego z  wiaduktów – z  wyłączeniem okresu niezbędnego na wymianę nawierzchni – autobusy będą nadal jeździły w  kierunku centrum jezdnią północną aż do przystanku Saska. Następnie zjadą na stronę południową i  znajdujący się tam wiadukt.

ZamieńŁazienkowskąnaSiekierkowską

Podczas przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i  Paryską główną drogą objazdową będzie Trasa Siekierkowska. Aby ułatwić kierowcom zjeżdżającym z  Trasy Siekierkowskiej włączanie się do ruchu, wzdłuż jezdni Wału Miedzeszyńskiego w  stronę centrum powstał dodatkowy pas.

Lepszy klimat akustyczny i  więcej zieleni

Modernizacja wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie oznacza budowę dwóch nowych, spełniających wysokie standardy techniczne wiaduktów drogowych nad ul. Bajońską i  Paryską. Inwestycja ma również na celu ograniczenie hałasu drogowego w  rejonie al. Stanów Zjednoczonych – na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej powstaną ekrany akustyczne, a  nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona na cichą.

Dzięki nowemu oświetleniu oraz zmianom w  oznakowaniu droga stanie się bezpieczniejsza. Dosadzonych zostanie także ponad 70 drzew, które wraz z  drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szpalery. Pojawi się blisko 15 tys. dodatkowych krzewów, liczne byliny, pnącza oraz trawniki.

Potrzeba modernizacji

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską i  Bajońską są użytkowane od 1974 r. i  z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, których koszt wynosi 88,7 mln zł, jest firma Warbud. Inwestycja potrwa do połowy 2025 r.

Modernizacja wiaduktów nad ul. Paryską i  Bajońską jest kolejnym etapem przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z  Wisłostradą i  Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z  budżetu państwa w  kwocie 101 159 257,40 zł w  ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 106 483 428,84 zł.

Źródło: tekst Warbud S.A., www.warbud.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA