REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza przetarg na budowę obwodnicy Głogowa

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłano dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. To pierwsza z siedmiu inwestycji w woj. dolnośląskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, która przejdzie do fazy realizacji.

Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Obwodnica o długości ok. 18 km będzie drogą dwujezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zostanie poprowadzona nowym śladem omijając Głogów po zachodniej stronie i przebiegać będzie przez tereny gmin: Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów. Trasa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice (powiat polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12), a zakończy w miejscowości Stare Serby, poprzez włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 12. 

W ramach zadania zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych, będących dwupoziomowymi skrzyżowaniami:  

– Nielubia, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 298 w kierunku Kłobuczyna i drogą krajową nr 12 w kierunku Głogowa, 

– Słone, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 292 Nowa Sól – Głogów, 

– Głogów Lotnisko, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 321 Przyborów – Grodziec Mały,

– Serby, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 319 Stare Strącze – Głogów, 

oraz przebudowę ronda na węźle Głogów Zachód.

Powstanie także przeprawa przez Odrę, wyczekiwana przez mieszkańców i użytkowników drogi. Wyprowadzi ona ruch z centrum miasta. Dodatkowo wybudowane zostaną inne obiekty inżynierskie: wiadukty w ciągu i nad drogą główną (w tym pełniące funkcję przejść dla zwierząt średnich i dużych) oraz przepusty (również z funkcją przejść dla zwierząt małych). 

Realizacja obwodnicy Głogowa planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2024-2027.

DK12 most Tolerancji w Głogowie - lipiec 2023, fot. Michał Soroko / GDDKiA
Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Jedna z siedmiu obwodnic w woj. dolnośląskim

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i warunków ruchu. Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.   

Obwodnica Głogowa jest zaplanowana do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic jako jedna z siedmiu obwodnic na Dolnym Śląsku. Pozostałych sześć obwodnic jest na etapie prac przygotowawczych. Dla obwodnicy Legnicy (DK94) oraz Milicza (DK15) oczekujemy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla pozostałych tj. obwodnic Kaczorowa (DK3), Międzyborza (DK25), Oławy (DK94) i Złotego Stoku (DK46), prowadzone są prace przygotowawcze nad opracowywaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. 

Źródło finansowania

Inwestycja jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA