REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza przetarg na budowę S5 Ornowo – Wirwajdy

Wczoraj dokumentacja przetargowa została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast ogłoszenie o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

  
Mapka: GDDKiA O/Olsztyn
Mapka: GDDKiA O/Olsztyn
                    W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w I kwartale 2020 roku.

Co zostanie zrobione?


Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Element większej całości


Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda. Stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód-zachód, na który złożą się: S10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz – Grudziądz – Ostróda, S7 Ostróda – Olsztynek, S51 Olsztynek – Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk – Budzisko.

Kalendarium

13 października 2015 r. – wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
13 października 2016 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,
27 lutego 2017 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu
budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,
1 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu
budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,
21 sierpnia 2019 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
I kw. 2020 r. – planowane podpisanie umowy z wykonawcą,
2020-2023 – planowane lata realizacji.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA