REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Wielunia i Łowicza

Firma IVIA opracuje Studium korytarzowe i STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic Wielunia i Łowicza.

 
Grafika: GDDKiA O/Łódź
Grafika: GDDKiA O/Łódź
Obie obwodnice ujęte są w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Wykonawca ma 66 miesięcy na realizację zamówienia, od chwili podpisania umowy, z czego 54 miesiące na opracowanie dokumentacji, a kolejne 12 miesięcy na przygotowanie ewentualnych odpowiedzi w przetargach na realizację ww. obwodnic, które zostaną ogłoszone w systemie „Projektuj i buduj”.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. Na początku 2017 roku oddano do ruchu obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Budowa drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowała jednak znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie zaradzić obecnej sytuacji i rosnącym potokom ruchu kierującym się z i do drogi ekspresowej S8. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, polepszenie warunków życia, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w Wieluniu.

Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu DK14/70/92 ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, warunków środowiska, a także odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowość ulic miejskich w tym blisko 30-tysięcznym mieście. Inwestycja bezwzględnie poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony do Warszawy, z drugiej strony włączających się do autostrad A2 i A1.

Planowane lata budowy dla obu inwestycji: 2027-2029.

Źródło: GDDKiA O/Łódź
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA