REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza realizacja drogi S16 Barczewo – Biskupiec

Olsztyński Oddział GDDKiA podpisał umowę na nadzór nad budową drogi ekspresowej S16 na odcinku Barczewo – Biskupiec. Zadania w tym zakresie zrealizuje firma SGS Polska. W przyszłym tygodniu GDDKiA planuje podpisać umowę z firmą PORR na roboty budowlane, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie prac w terenie.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Równocześnie, dla fragmentu drogi S16 pomiędzy Olsztynem a Barczewem, nadal trwa weryfikacja ofert. Proces ten jest kluczowy do wyłonienia wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za realizację prac budowlanych na tym odcinku.

Kolejny ważny etap za nami

Zawarcie umowy na nadzór oraz planowane podpisanie umowy na roboty budowlane to kolejne ważne etapy w realizacji odcinka drogi S16. Te działania przybliżają drogowców do celu, jakimi jest nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa w województwie warmińsko-mazurskim.

Budowa drogi ekspresowej między Olsztynem a Biskupcem przyniesie poprawę przepustowości odcinka oraz warunków i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego, jak również lokalnego. Poprawie ulegną też warunki transportowe regionu poprzez zapewnienie wydajnych i bezpiecznych połączeń drogowych. Ponadto skróci się czas podróży, a także nastąpi poprawa atrakcyjności regionu warmińsko-mazurskiego.

Zakres i cel inwestycji

W ramach dwóch zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga ekspresowa o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S.

Inwestycja obejmie również budowę obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA