REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza realizacja węzła w Gaju

Konsorcjum spółek Eurovia Polska i Nowak-Mosty zaprojektuje i wybuduje węzeł Gaj. Nowy węzeł drogowy zastąpi istniejące skrzyżowanie DK7 z drogami powiatowymi poprawiając tym samym zarówno bezpieczeństwo jak i przepustowość ruchu na Zakopiance.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zakres zadania

Zadaniem konsorcjum firm jest zaprojektowanie i wykonanie węzła drogowego drogi krajowej nr 7 oraz:
– przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,
– budowa dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg i obsługujących tereny przyległe do inwestycji,
– budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, murów oporowych i palisad, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych),
– budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego.

Przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni DK7, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia nowego węzła do istniejącego układu komunikacyjnego.

Terminy


Na wykonanie wszystkich prac związanych z inwestycją konsorcjum ma 27 miesięcy. Przygotowanie projektu wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację węzła może potrwać 16 miesięcy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe, czyli okresy od 15 grudnia do 15 marca.

Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 31 mln 825 tys. zł brutto.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA