REKLAMA
Mosty Wiadomości

Rusza remont mostu i kładki na DK11

Rozpoczyna się remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu DK11 na Rudzie – cieku z zalewu Koszyce do Gwdy w Pile. Z końcem października Wykonawca rozpocznie prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla ruchu pieszego prowadzonego po kładce dla pieszych.

W ramach umowy Wykonawca, Zakład Robót Mostowych KORMOST Marek Gotowski, Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w restrukturyzacji, przeprowadzi prace polegające na remoncie podpór obiektu i wykonaniu nowej płyty pomostowej mostu wraz z elementami wyposażenia i nową nawierzchnią na jezdni. Przeprowadzone będą prace konserwacyjne w obrębie cieku. Wykonawca wyremontuje w ramach umowy również kładkę pieszo-rowerową na której wykona remont konstrukcji betonowej kładki oraz ułoży nową bitumiczną nawierzchnię na kładce.

Termin zakończenia robót to połowa przeszłego roku. Koszt remontu to ponad 1.900 tys. zł brutto.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA