Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Rusza remont mostu w Krośnie Odrzańskim

Już jutro, 16 lipca 2019 r. rozpocznie się remont mostu nad Kanałem Odry (Most Elizy) w ciągu drogi krajowej nr 29. Dla kierowców i mieszkańców miasta oznacza to utrudnienia w ruchu.

Most Elizy, fot. GDDKiA O/Zielona Góra
Most Elizy, fot. GDDKiA O/Zielona Góra
Prosimy o odpowiednie planowanie podróży oraz, w miarę możliwości, omijanie miejsc objętych remontem. W planach są jeszcze dwie kolejne inwestycje na drodze krajowej na terenie miasta.

Zmiana organizacji ruchu na moście


W związku z rozpoczęciem robót na moście wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na połówkowym zamknięciu drogi krajowej i wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobowy nadzór nad wprowadzoną organizacją ruchu na czas robót oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dokonywanie przeglądów stanu oznakowania oraz utrzymanie tego oznakowania w ciągu całej doby.

Zakres planowanych robót remontowych będzie w szczególności obejmował:
– rozbiórkę elementów wyposażenia mostu: balustrad, nawierzchni jezdni i izolacji, 
– rozbiórkę nawierzchni i konstrukcji chodnika, 
– przełożenie i tymczasowe podwieszenie mediów (sieci uzbrojenia terenu), 
– rozbiórkę górnej części istniejących podpór, 
– rozbiórkę nawierzchni na dojazdach, 
– zabezpieczenie i wykonanie wykopu pod płyty przejściowe,
– renowację zabezpieczenia antykorozyjnego górnej oraz dolnej części dźwigara kratowego, 
– lokalne oczyszczenie korpusów podpór i ścian oporowych, a następnie wykonanie napraw z zapraw cienkowarstwowych, 
– wykonanie nowo projektowanej części podpór, ze skrzydłami i wspornikami, 
– wykonanie płyt przejściowych, 
– wykonanie izolacji i nawierzchni jezdni, krawężników pobocza na obiekcie, 
– wykonanie nawierzchni jezdni, krawężników i pobocza na dojazdach, 
– wykonanie nowej konstrukcji wsporczej chodnika wraz z zawiesiami mediów, 
– wykonanie nowej nawierzchni chodnika na moście i dojazdach, montaż balustrad na moście i dojściach.

Prace mają zostać wykonane w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy (umowa została podpisana 10 lipca br.) z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Wkrótce roboty na kolejnych odcinkach

Na bieżący rok został zaplanowany również remont ulicy Chrobrego. W ogłoszonym w połowie czerwca przetargu wpłynęły dwie oferty. Wybrana została najkorzystniejsza i obecnie trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy.

Również fragment drogi z nawierzchnią z kostki na odcinku przebiegającym przez plac Św. Jadwigi Śląskiej zostanie wyremontowany. 12 lipca upłynął termin składania ofert na realizację tego zadania. Wpłynęła jedna oferta. Jeśli będzie spełniała wszystkie wymogi, a oferent dopełni wszelkich formalności, możliwe jest podpisanie umowy na roboty jeszcze w bieżącym miesiącu.

Przy planowaniu remontów położony został szczególny nacisk na organizację ruchu, aby utrudnienia związane z prowadzonymi pracami były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i kierowców.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI