REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza remont północnej jezdni A4

28 maja 2018 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na „Remont jezdni północnej autostrady A4 i dróg krajowych nr 5 i 35”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Już dzisiaj, 29 maja Wykonawca rozpoczyna przeprowadzenie remontu od wybudowania dwóch nowych przewiązek (przejazdów awaryjnych), które pozwolą sprowadzić ruchu z jednej jezdni na drugą. Z ruchu wyłączone będą oba pasy szybkie (w dwóch kierunkach). Prace maja potrwać do 6 dni, a następnie rozpocznie się kolejny etap remontu.

Prace przy remoncie będą odbywać się etapami, a w jego zakres wchodzą:


– dwa odcinki autostrady w km: 153,841 – 155,850 (2,009 km) oraz 163,260 – 165,200 (1,940 km),

– północne łącznice węzła Wrocław Wschód,

– wszystkie łącznice węzła Bielany Wrocławskie,

– droga krajowa nr 5 na odcinku od granicy Wrocławia do A4,

- droga krajowa nr 35 na odcinku od A4 do Bielan Wrocławskich,

- usytuowanie barier linowych na części DK5,

– MOP Krajków Południe.
 


W zakres remontu wchodzi m.in: wymiana warstwy ścieralnej, wymiana warstwy wiążącej, lokalnie wymiana podbudowy, wymiana dylatacji na obiektach mostowych, wymiana elementów BRD, wymiana nawierzchni bitumicznej na MOP Krajków, odtworzenie oznakowania poziomego.


 
Przewidując, że w czasie remontu jezdni północnej autostrady A4 będą występowały utrudnienia prosimy o zrozumienie i życzliwość ze strony kierowców oraz podróżnych. Przypominamy, że głównym celem inwestycji jest: poprawa warunków jazdy, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom autostrady, zapewnienie wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawa stanu nawierzchni.


 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Wartość zamówienia oszacowano na 15.198.076,30 zł brutto.

Autor: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA