REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Rusza remont wiaduktu na Ostrobramskiej w Warszawie

Rozpoczęła się modernizacja wiaduktu wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Obiekt przejdzie gruntowny remont. Wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Ostrobramskiej pomiędzy ul. Międzyborską a Kinową.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Zdjęcie: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Wiadukt od nowa

Węzeł na Przyczółku Grochowskim to jeden z obiektów Trasy Łazienkowskiej, które wybudowane zostały jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Leciwy wiadukt jest już w złym stanie technicznym. Jego nośność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór. Konstrukcja wymaga jednak kompleksowej modernizacji.

Aby zapewnić dalsze prawidłowe funkcjonowanie obiektu rozpoczynamy jego gruntowny remont. Wiadukt zostanie rozebrany, a jego najważniejsze elementy zastąpione nowymi. W zakres prac wchodzą m.in. wymiana płyt obiektu, częściową wymiana korpusu przyczółków, skrzydeł, ścian zaplecznych i podpór pośrednich. Obiekt zyska również nowe urządzenia dylatacyjne, krawężniki, balustrady i bariery ochronne oraz system odprowadzania wód opadowych.

Projekt nie zakłada zmiany geometrii obiektu. Głównym celem jest przywrócenie odpowiednich właściwości eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę trwałości i bezpieczeństwa na kolejne lata.

Poprawimy dostępność


Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Są tu cztery przystanki autobusowe obsługujące 11 linii autobusowych. Są one dość oddalone od siebie, a dostęp do nich z wielu stron jest utrudniony przez schody. Kilka lat temu część węzła została dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – wprowadzono pochylnie na przystanki, powstała też rampa na kładkę nad łącznicą prowadzącą w stronę ul. Ostrobramskiej. Po północnej stronie węzła pozostały jednak nadal schody niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach prac rozbierzemy istniejące schody po północno-wschodniej stronie wiaduktu. Nowe zostaną wyposażone w stalowe balustrady, zaś parametry stopni i spoczników będą zgodne z obowiązującymi obecnie normami. W kolejnym etapie możliwa będzie budowa pochylni prowadzącej na wiadukt, na którą została zachowana rezerwa.

Przebudowa węzła ułatwi też przesiadki. Przystanek w kierunku ronda Wiatraczna zostanie przesunięty pod wiadukt. Wszystkie perony przystankowe zostaną wyremontowane i podniesione do poziomu 16 cm ponad jezdnię, co ułatwi wsiadanie do autobusów. Pojawią się też dodatkowe miejsca siedzące i system informacji pasażerskiej.

Projektowane zmiany będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami: wszystkie przeszkody na przystankach zostaną odsunięte trzy metry od krawędzi, pojawią się pasy prowadzące, kontrastowe elementy dotykowe w obrębie schodów i pochylni na obszarze całego węzła, oraz plany tyflograficzne na wszystkich przystankach. Przy okazji przeprowadzimy też nowe nasadzenia zieleni.

Zmiany w ruchu


W czwartek, 30 kwietnia, ok. godz. 18.00 wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ul. Ostrobramskiej (prowadząca w kierunku centrum) na odcinku od ul. Międzyborskiej do Kinowej. Ruch na jezdni prowadzącej w kierunku Wawra będzie odbywał się bez utrudnień.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już na wcześniejszym odcinku trasy. Zalecane objazdy będą prowadziły al. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego (Trasa Siekierkowska) lub ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” do Wału Miedzeszyńskiego. Od skrzyżowania z ulicami Zamieniecką i gen. A.E. Fieldorfa „Nila” na północnej jezdni ul. Ostrobramskiej (czyli w kierunku centrum) jeden z pasów ruchu zostanie zmieniony w buspas. Kierowcy indywidualni będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Od skrzyżowania z ulicami Grenadierów i Poligonową prosto będzie możliwy wyłącznie dojazd do ul. Międzyborskiej (dalej jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu, czyli nie będzie można pojechać ani w kierunku al. Stanów Zjednoczonych ani w kierunku ul. Kinowej). Pozostali kierowcy powinni pojechać w ul. Grenadierów.

W ramach czasowej organizacji ruchu wyznaczymy też przejścia dla pieszych przez al. Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu piesi nie będą zmuszeni do korzystania z kładki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zebry zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA