REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza rozbudowa DK78 Kije – Chmielnik

W zeszłym tygodniu kielecki Oddział GDDKiA podpisał umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik. Droga krajowa nr 78 zostanie rozbudowana i dostosowana do obciążeń 11,5 t na oś.

Mapka: GDDKiA O/Kielce
Mapka: GDDKiA O/Kielce
Odcinek o długości około 10,5 km przebuduje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart za 58,4 mln złotych. Prace potrwają 19 miesięcy z doliczeniem 3-miesięcznych okresów zimowych. W ramach zadania powstanie miedzy innymi wiadukt nad linią kolejową.

Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów.

W ramach inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

Podstawowe parametry:

– Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
– Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– Kategoria ruchu – KR5;
– Liczba jezdni – 1;
– Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,5 m);
– Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
– Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1,00 m;
– Szerokość chodnika – 2,0 m;

Tekst i mapka: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA