REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza rozbudowa drogi krajowej nr 74

W ciągu najbliższych 8 lat ciąg DK74 od skrzyżowania z S19 na węźle Janów Lubelski Północ do granicy z Ukrainą zmieni się gruntownie. Prace obejmą ponad 108 km tej trasy.

Od wycinki drzew rozpoczęły się prace przy rozbudowie pomiędzy Frampolem i Gorajcem. Ponad 7-kilometrowy odcinek trasy zostanie dostosowany do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP z nawierzchnią drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Jesienią 2020 roku kierowcy pojadą po nowej nawierzchni o szerokości 7 m, z utwardzonymi poboczami. Krzyżujące się z nią drogi publiczne i wewnętrzne również zostaną przebudowane. Dla obsługi ruchu lokalnego powstaną drogi zbiorcze, bezpieczeństwo użytkowników trasy wspomagać będą bariery ochronne i oświetlenie drogowe. Poprawione zostanie odwodnienie drogi. Wykonawca rozbudowy, konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza, rozpoczęła prace od wycinki przydrożnych drzew. Wartość przebudowy to blisko 63 mln zł.

Ruszyły przygotowania do przebudowy blisko 12-kilometrowego odcinka pomiędzy końcem planowanego obejścia Janowa Lubelskiego a początkiem obwodnicy Frampola. Dokumentację projektową opracuje Drogprojekt z Lublina. Prace w terenie zaplanowano na lata 2020-2022. Oferta tej samej firmy okazała się najkorzystniejsza na wytyczenie nowego przebiegu DK74 omijającego Janów Lubelski (ok. 8,9 km). Budowa zaplanowana na lata 2024-2026.

Opracowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka DK74 omijającego Gorajec (ok. 6,7 km, realizacja w latach 2023-2025) i kończona jest dokumentacja projektowa dla odcinka od końca obwodnicy Gorajca do Szczebrzeszyna (długość 10,3 km, realizacja w latach 2020-2021). Obecnie weryfikujemy oferty zgłoszone w przetargu na opracowanie przebiegu obejścia Szczebrzeszyna (długość ok. 4 km, realizacja zaplanowana na lata 2024-2026). Na początku przyszłego roku GDDKiA ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy DK74 od końca obejścia Szczebrzeszyna do Zamościa (15 km, realizacja zaplanowana na lata 2022-2024).

GDDKiA podpisała umowę z firmą ZDI na opracowanie dokumentacji dla odcinka od Zamościa do Miączyna (7,3 km, realizacja 2021-2022). Kończona jest też dokumentacja na przebudowę odcinka Jarosławiec – Miączyn (4,4 km, realizacja 2019-2021). Jeszcze przed końcem roku ogłosimy dwa przetargi na opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka Horyszów – Hrubieszów (18,7 km) oraz Hrubieszów – Zosin (13,8 km). Realizacja obu przewidziana jest na lata 2022-2024.

Autor: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA