REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszają prace na przejściu przez Kozienice

Od 19 sierpnia rusza przebudowa DK48 i DK79 na przejściu przez Kozienice. W połowie lipca br. otrzymano decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, która umożliwia prowadzenie robót w terenie.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Umowa

8 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki na projekt i rozbudowę DK49 i DK79 przejście przez Kozienice – odcinek I. Wartość zadania to ok. 17,5 mln zł a termin zakończenia przypada na listopad 2019 r.

Zakres prac:
W ramach I etapu prac wykonawca rozbuduje ul. Radomską od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Głowaczowską (bez skrzyżowania – ronda) w zakresie rozebrania istniejącej nawierzchni asfaltowej i chodników, przebudowy kanalizacji, infrastruktury technicznej, wykonania nowych chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego jak również ułożenia nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

Utrudnienia


Aby zminimalizować uciążliwości wynikające z zamknięcia głównych dróg krajowych w mieście Kozienice roboty podzielono zostały na 3 etapy.

W pierwszym etapie robót zaplanowano zamknięcie odcinka ul. Radomskiej przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności skrzyżowania ulic Warszawska i Lubelska oraz możliwości dojazdu do posesji na ul. Radomskiej. Teren robót w zakresie jezdni i częściowo chodników w całości zostanie zamknięty. W tym rejonie zostaną wyznaczone bezpieczne ciągi piesze.

Objazdy:
Na czas prowadzenia robót wyznaczono objazdy.

– od strony Ryczywołu: od ulicy Żeromskiego i dalej ul Głowaczowską aż do ulicy Radomskiej,
– od strony ulicy Radomskiej objazd w kierunku ul. Warszawskiej wyznaczono analogiczną trasą.

Dla kierowców jadących ulicą Radomską w stronę ulicy Lubelskiej (DK48): od skrzyżowania z ulicą Wójcików i dalej w ulicę Przemysłową aż do ul. Lubelskiej.

Tą samą trasą poprowadzono objazd do ulicy Głowaczowskiej (DK48) od strony ulicy Lubelskiej DK48.

O inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na przejściu przez m. Kozienice podzielona została na 3 odcinki:
– odcinek I: DK 48 od km 127+683 do km 128+678 oraz DK 79 od km 80+449 do km 80+532,
– odcinek II: DK 79 od km 80+558 do km 82+230,
– odcinek III: DK 48 od km 128+678 do km 131+400.

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez gm. Kozienice.

Odcinek I
Kontrakt w realizacji. W ramach zadania rozbudowana zostanie DK48 i 79 na długości ok. 1 km. Droga będzie miała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ponadto powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odcinek II
Trwa przetarg na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

8.10.2018 r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Maz., której wartość przekroczyła kosztorys inwestorski Zamawiającego.

Zakres robót
W ramach odcinka II, na długości ok. 1,6 km rozbudowana zostanie DK79 . Ponadto powstanie wiadukt drogowy nad koleją, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odcinek III
Trwa przetarg na koncepcję rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 7.01.2019 r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty z cenami przekraczającymi kosztorys inwestorski Zamawiającego.

Zakres robót
W ramach odcinka III na długości ok. 2,7 km rozbudowana zostanie DK48. Ponadto powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po przygotowaniu aneksu do Programu Inwestycyjnego zwiększającego wartość zadań, podpisaniu ich a co za tym idzie przyznaniu finansowania, przystąpimy do kontynuacji przetargów, czyli wyboru wykonawców.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA