REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszają prace projektowe dla rozbudowy DK22 Fiszewo – Elbląg

Olsztyński Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy odc. DK22 Fiszewo – Elbląg. Dokumentacja wykonana zostanie w ciągu 47 miesięcy.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Olsztyn
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Olsztyn
Ruszają prace projektowe w związku z rozbudową DK22 na odcinku Fiszewo – Elbląg. Wykonawcą zadania o wartości blisko 1,7 mln zł jest konsorcjum olsztyńskich firm: Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp.k. oraz Arkas-Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa.

Termin wykonania zadania wynosi 47 miesięcy, na co składa się:
1. 20 miesięcy na wykonanie i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego,
2. 4 miesiące na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
3. 23 miesiące na pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

 Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach Programu Działań na Sieci Drogowej. Celem tej inwestycji jest dostosowanie nośności drogi do 115 kN/oś. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie ponad 14 km drogi krajowej nr 22. W ramach rozbudowy zostanie wykonane:
– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
– poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie podłoża i korpusu drogi,
– korekta geometrii drogi, łuków poziomych i pionowych,
– przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, obiektów inżynierskich,
– budowa/przebudowa systemu odwodnienia drogi,
– budowa kanału technologicznego, zatok autobusowych i chodników,
– wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD oraz oświetlenia
drogowego.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest pod koniec 2020 r. Szacunkowy koszt zadania to 118,2 mln zł.

Tekst i plan orientacyjny: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA