REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Ruszają przetargi na realizację drogi S10

Dokładnie 113,4 km wynosi długość ośmiu odcinków drogi S10, na które GDDKiA ogłosi przetargi w ciągu najbliższych tygodni. Do Dziennika Urzędowego UE wysłano już dokumentację przetargów na realizację trzech odcinków o łącznej długości 36,1 km: Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, Recz – Cybowo oraz Cybowo – Łowicz Wałecki.

Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Projekt i budowa drogi

Realizacja inwestycji, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, planowana jest w formule „Projektuj i buduj”. Zgodnie z zakładanymi terminami w 2024 r. planowane jest podpisanie umów, następnie zostaną opracowane projekty budowlane i uzyskane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co pozwoli w 2025 r. na rozpoczęcie robót, a w 2028 r. zakończenie prac. 

Ponad 110 km nowej drogi ekspresowej 

Droga ekspresowa S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Droga została podzielona na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).  

Nowa droga ekspresowa S10 będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Na węźle Piła Północ – przyszłym połączeniu S10 i S11 – zakończy się odcinek Szczecin – Piła. Na trasie przewidziano budowę jedenastu węzłów drogowych. Powstanie też pięć par Miejsc Obsługi Podróżnych i dwa Obwody Utrzymania Drogi.

Przygotowanie inwestycji 

W roku 2017 decyzją Ministra Infrastruktury GDDKiA otrzymała środki finansowe na prace przygotowawcze dla drogi S10 na terenie Pomorza Zachodniego (łącznie to finansowanie sięgnęło 40 mln zł). W latach 2018-2019 była przygotowywana dokumentacja środowiskowa dla S10 Stargard – Piła. Szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze umożliwiły wskazanie optymalnego przebiegu trasy. W lipcu 2021 roku uzyskano decyzję środowiskową, która ustaliła przebieg 108 km drogi ekspresowej.  

Następnie na początku 2022 r. podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych wraz z wykonaniem badań podłoża. Prace dokumentacyjne wraz z pracami terenowymi – sondowaniami i wierceniami na całym przebiegu trasy zostały zakończone w bieżącym roku, co dało możliwość rozpoczęcia przetargów na realizację S10.  

Odrębnie przebiegał proces przygotowawczy dla pierwszego patrząc od strony Szczecina odcinka S10 Kijewo – Zdunowo. W 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji w formule „Projektuj i buduj”. Od roku 2020 r. trwało uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Pod koniec 2022 r. została uzyskana decyzja środowiskowa, jej wydanie umożliwiło realizację badań podłoża dla wybranego wariantu.  

Odcinki, dla których ruszyły już procedury przetargowe:

S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, długość 4,4 km

Inwestycja obejmuję budowę nowego przebiegu S10 omijającego od północy szczecińskie osiedle Płonia. Trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z obszaru zabudowanego, na którym jest szereg skrzyżowań i przejść dla pieszych.  

Na nowej trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia. Powstanie również most na rzece Płonia, dwa wiadukty i trzy przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne przejścia dla dużych zwierząt. 

S10 Recz – Cybowo, długość 15,1 km 

Trasa rozpocznie się za węzłem drogowym Recz, który powstanie na sąsiednim odcinku. i przebiegać będzie na początku na północ od istniejącej DK10. Na wschód od Słutowa S10 pobiegnie przy istniejącej DK10. Na połączeniu z drogą powiatową w rejonie Żółwina zlokalizowany będzie węzeł drogowy. Trasa pobiegnie następnie na południe od linii kolejowej przechodząc na północną jej stronę w rejonie Prostyni. Odcinek realizacyjny zakończy się około kilometra za mostem na Drawie przed węzłem drogowym Cybowo.   

W ramach inwestycji przewidziano budowę 14 obiektów mostowych – sześciu wiaduktów, mostu, trzech przejść dolnych dla dużych zwierząt i czterech przejść górnych dla dużych zwierząt. Powstanie również 47 przepustów dla płazów i małych zwierząt. 

S10 Cybowo – Łowicz Wałecki, długość 16,6 km 

To przedłużenie poprzedniego odcinka, a w pobliżu węzła Cybowo planowana jest budowa obwodu utrzymania drogi. Od tego miejsca nowa S10 będzie odchodzić w kierunku północnym od obecnej DK10 omijając od północy Cybowo. Na tym fragmencie zaplanowano realizację pary MOP Cybowo. Droga również od północy ominie Kalisz Pomorski, a na przecięciu z DW175 zaplanowana jest budowa węzła drogowego Kalisz Pomorski. Dalej trasa na wschód od Krężna zbliża się do obecnego przebiegu DK10. Odcinek realizacyjny kończy się przed węzłem drogowym Łowicz Wałecki. 

W ramach inwestycji przewidziano budowę 16 obiektów mostowych – pięciu wiaduktów drogowych, czterech przejść górnych dla zwierząt i siedmiu przejść dolnych oraz 24 przepustów dla płazów i małych zwierząt. 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA