Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszył kolejny etap budowy mostu w niemieckim Liepe

Budimex rozpoczął kolejny etap prac przy obiekcie mostowym w Niemczech w pobliżu polskiej granicy. Montaż głównego dźwigara konstrukcji nośnej to jeden z końcowych etapów prac na tym projekcie.

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Składająca się z  7 stalowych segmentów i  ważąca prawie 230 ton konstrukcja  trafiła na miejsce budowy drogą wodną. Jednocześnie to jeden z  pięciu kontraktów Budimeksu na rynku niemieckim.

Przetarg na wyburzenie starego i  wybudowanie nowego mostu o  wartości 5,1 mln euro brutto największy polski generalny wykonawca wygrał pod koniec 2021 roku. Inwestycję tę Budimex SA realizuje wspólnie ze spółką zależną Grupy – Budimex Bau GmbH.

Nowy most powstaje w  Liepe na wschodzie Niemiec. Przez tę miejscowość przepływa Kanał Odra-Havela, czyli droga, łącząca Odrę z  siecią dróg wodnych w  Niemczech. W  pobliżu konstrukcji znajduje się jedna z  największych podnośni statków w  Europie. Geometria budowanego przez polską firmę mostu pozwoli usunąć filary dotychczasowej konstrukcji mostowej, które były   przeszkodą nawigacyjną. Dodatkowo przez most w  Liepe przebiega jedna z  najważniejszych brandenburdzkich ścieżek rowerowych.

– Ta stalowa konstrukcja została najpierw wyprodukowana jako 7 pojedynczych stalowych segmentów, które połączono w  jedną całość. Ważąca prawie 230 ton kompozycja została załadowana na ponton w  stoczni w  Szczecinie i  przewieziona drogą wodną do Liepe. Przy pomocy 2 specjalnie wyposażonych dużych pontonów, sterowanych przez pchacze, konstrukcja była podnoszona i  ustawiana w  odpowiednim miejscu, a  następnie została opuszczona i  nasadzona na przygotowanych przyczółkach – mówi Michał Falkowski, Kierownik Projektu w  Budimex Bau GmbH.

Ze względu na obszar ochrony przyrody wszelki transport materiałów i  sprzętu na stronę południową musiał odbywać się drogą wodną. Operacja przewiezienia dźwigara jest zwieńczeniem pracy blisko 20 specjalistów i  inżynierów firmy Budimex.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI