REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszył Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

7 lutego 2020 r. w ramach Funduszy Norweskich i EOG uruchomiono Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji CO2 to główne cele programu.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu
7 lutego br. umowy ws. nowego Programu podpisali: minister klimatu Michał Kurtyka, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust.

Jak podkreślił minister Kurtyka to ważny dzień dla sygnatariuszy porozumienia, a przede wszystkim beneficjentów projektów środowiskowych Programu.

– Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania Programu, konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznych –
powiedział minister klimatu.

– Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa – walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup – samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych –
dodał.

Zwiększenie zaangażowania NFOŚiGW


Szef resortu klimatu poinformował, że została podjęta decyzja o wzmocnieniu rezultatów Programu, poprzez przeznaczenie dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na program pożyczkowy dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”.

Współpraca z partnerami


Minister klimatu podkreślił, że liczy na dalszą, owocną współpracę z państwami – darczyńcami oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, czyli Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Chcemy w naszych projektach promować ideę współpracy dwustronnej z instytucjami z państw – darczyńców, wymianę doświadczeń i wiedzy, ułatwiać kontakty zainteresowanych stron. Te działania są możliwe przy wsparciu, jakie otrzymujemy od instytucji partnerskich –
zaznaczył minister Kurtyka.

– Przed nami bardzo napięty i ambitny harmonogram działań – 12 konkursów dot. przyrody, energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających – Ministerstwa Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW –
powiedział.

– Już dziś zapraszam na konferencję inaugurującą Program, która odbędzie się w Warszawie 3 marca. Będzie to okazja do uzyskania informacji nt. obszarów wsparcia i planowanych konkursów –
dodał.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Klimatu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA