Drogi Wiadomości

Ruszyła budowa ekranów akustycznych przy węźle Gdańsk Lotnisko

Ruszyła budowa ekranów akustycznych na terenach przyległy do w. Gdańsk Lotnisko na Obwodnicy Trójmiasta. Na czas prowadzenia prac zostało wprowadzone m.in. ograniczenie prędkości na jezdni do Łodzi.

Rozpoczęły się prace związane z budową ekranów akustycznych przy S6 Obwodnicy Trójmiasta przy jezdni prowadzącej do Łodzi w pobliżu węzła Gdańsk Lotnisko. Zostanie tam ustawionych 389 m ekranów o wysokości od 2,5 do 3 m. Prace będą polegały na rozbiórce starych i montażu nowych barier stalowych, palowania pod fundamenty i wykonania ekranów akustycznych. Roboty potrwają do początku listopada br. Koszt prac budowlano-montażowych wynosi 874 349,68 zł.

W związku z tymi robotami została wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu na S6 Obwodnicy Trójmiasta polegająca na ograniczeniu prędkości do 90 km/h. Na drodze zbiorczo-rozprowadzającej (na węźle) ograniczono prędkość do 50 km/h i zwężono pas ruchu na łącznicy w relacji z Gdyni do portu lotniczego do 3 m. Samochody ciężarowe oraz autobusy mają zakaz wjazdu na łącznicę – wyznaczono objazd lokalny w obrębie węzła Gdańsk Lotnisko.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI