REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszyła budowa obwodnicy Drezdenka – Etap IV

4 marca 2024 roku na rondzie im. Jana Kilińskiego (droga wojewódzka nr 158) poprzez symboliczne „wbicie łopaty” odbyło się uroczyste rozpoczęcie „Budowy obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV”. Wykonawcą inwestycji jest spółka Budimex.

Zdjęcie: Paweł Wańczko, Lubuskie.pl

Umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV” podpisana została 5 czerwca 2023 r.

Wartość zadania 119 925 000,00 zł, w tym:

 • Dofinansowanie Funduszu (50%) – 59 962 500,00 zł,
 • Wkład własny Województwa Lubuskiego – 51 962 500,00 zł,
 • Dofinansowanie Gminy Drezdenko – 8 000 000,00 zł,
 • Wykonawca robót budowlanych: Budimex SA,
 • Umowa podpisana dnia 04.12.2023 r. wartość umowy 108 458 417,25 zł,
 • Planowany termin zakończenia inwestycji: IV kw. 2026 r.

Inwestycja przebiega na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158. Zrealizowane zadanie stanowić będzie ciąg drogi wojewódzkiej nr 160, powstanie droga klasy G o łącznej długości 3,56 km.

Wykonanie IV etapu inwestycji pozwoli na wyprowadzenie ze ścisłego centrum m. Drezdenko znacznej części ruchu pojazdów kołowych, a w szczególności pojazdów ciężarowych. Obecnie drogi wojewódzkie przebiegają w obrębie zwartej, często zabytkowej zabudowy, co powoduje, iż okoliczni mieszkańcy są narażeni na nadmierny hałas, emisję spalin, a budynki na drgania.

Planowany zakres inwestycji:

 • budowa nowego odcinka drogi od DW nr 156/160 do DW nr 158 o długości 3,56 km,
 • budowa mostu i estakady nad doliną rz. Noteć i Stara Noteć o długości 345 m oraz wiaduktu kolejowego o długości 18 m,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 156/160,
 • budowa przejazdów gospodarczych i przejść dla małych zwierząt,
 • przebudowa i budowę przepustów,
 • budowa chodników w obrębie ronda,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie rowów,
 • budowa oświetlenia na rondzie oraz na dojazdach do ronda,
 • przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,
 • budowa urządzeń BRD (barier ochronnych).
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA