REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszyła budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Wczoraj, 6 lipca 2020 r. rozpoczęła się realizacja północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. W ramach inwestycji powstanie obwodnica o długości 14,3 km.

 
Rozpoczęcie budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, fot. Ministerstwo Infrastruktury
Rozpoczęcie budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, fot. Ministerstwo Infrastruktury
Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z odhumusowaniem terenu, wyznaczeniem granic pasa drogowego w terenie oraz prowadzona jest wycinka drzew.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum spółek: Strabag Infrastruktura Południe oraz STRABAG. Całkowita wartość kontraktu to 220 628 748,49 zł brutto.

Zakres inwestycji


Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda jakie powstanie w ciągu DK40 trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice i Ujazd  i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to  jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania – czyli niemal połowy długości obwodnicy – o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną.

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

Korzyści


Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, poprawiając połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy, z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie-Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

Źródło: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA