REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyła budowa proekologicznej myjni PKP Intercity we Wrocławiu

We Wrocławiu, na terenie stacji postojowej PKP Intercity, wmurowany został kamień węgielny pod budowę w pełni zautomatyzowanej eko-myjni. Wykonawcą jest Mostostal Warszawa.

 
Wizualizacja: Biuro projektowe i architektoniczne Bauren, www.intercity.pl
Wizualizacja: Biuro projektowe i architektoniczne Bauren, www.intercity.pl
W ramach umowy na terenie bocznicy PKP Intercity we Wrocławiu powstanie myjnia wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą. Planowany termin oddania obiektu to grudzień 2023 r., a wartość inwestycji wynosi 37 mln zł brutto. Dodatkowo wykonawca przeszkoli pracowników przewoźnika i będzie świadczyć usługi gwarancyjne przez okres 3 lat.

Budowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00], na realizację którego PKP Intercity uzyskało dofinansowanie ze środków UE w łącznej wysokości 515 206 885,51 zł. W sumie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 1 010 972 287,48 zł.

– Budowa nowej myjni we Wrocławiu jest kolejnym elementem konsekwentnie realizowanego planu rozwoju PKP Intercity, tak aby był on zrównoważony i jak najbardziej neutralny dla środowiska. Kolej to zielony transport przyszłości, dlatego intensywnie inwestujemy w nowoczesny tabor, czego przykładem jest chociażby ogłoszony przetarg na zakup 300 nowych wagonów z opcją rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 150 pojazdów. Przy tak ogromnych inwestycjach w rozbudowę floty, potrzebujemy inwestycji także w nowoczesną, przyjazną środowisku infrastrukturę, która zapewni wysoki standard obsługi technicznej naszego parku taborowego –
tłumaczy Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Ekologiczne rozwiązania


Myjnia będzie obiektem całorocznym, wyposażonym w system zbierania deszczówki i stanowisko do zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem. Ponadto będzie posiadać własną oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne jej wykorzystywanie. Pomieszczenia techniczne zasili energia elektryczna pozyskana z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu obiektu. Nowoczesna hala myjni wyposażona zostanie w samojezdne portale ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru i będzie liczyć ok. 200 metrów długości. Ponadto automatyczne dozowanie środków czyszczących pozwoli na zmniejszenie ich zużycia, skrócenie czasu mycia pojedynczego składu oraz czyszczenie wnętrz pociągów.

– Zrealizowane inwestycje poprawią jakość świadczonych przez PKP Intercity usług dzięki zapewnieniu wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, a także przybliżą spółkę do neutralności klimatycznej. Unowocześnienie zaplecza technicznego we Wrocławiu pozwoli na oszczędniejsze gospodarowanie wodą i częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Inwestycja ta poprawi również warunki pracy naszych specjalistów. Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych lub już zakończonych na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu to ponad 75 mln zł brutto –
podkreśla Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

Źródło: tekst PKP Intercity S.A., www.intercity.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA