Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszyła budowa S19 Lublin Węglin – Niedrzwica Duża

Trwa budowa drogi S19 na 4 z 6 odcinków na terenie woj. lubelskiego. Najpierw ruszyła budowa 3 odcinków pomiędzy końcem obwodnicy Kraśnika a węzłem Lasy Janowskie. Teraz ruszyła budowa drogi na odc. Lublin Węglin – Niedrzwica Duża.

 
Symboliczne wbicie łopaty, fot. GDDKiA O/Lublin
Symboliczne wbicie łopaty, fot. GDDKiA O/Lublin
Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie. W poniedziałek wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Kraśnika i pozostała jeszcze decyzja na ostatni odcinek w województwie lubelskim. Również 7 października 2019 r. wojewoda podkarpacki wydał zezwolenie na pierwszy z sześciu odcinków przyszłej S19 pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a Sokołowem Małopolskim.

130 km w realizacji


W realizacji, w trybie projektuj i buduj, jest blisko 130 km odcinek S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12. odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r, a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla pięciu odcinków w woj. lubelskim wydano już decyzje ZRID, ostatnia spodziewana jest wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla dwóch odcinków przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r. a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Ruszyła budowa drogi S19, fot. GDDKiA O/Lublin
Ruszyła budowa drogi S19, fot. GDDKiA O/Lublin
Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:
– Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł,
– Obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł,
– Kraśnik – Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł,
– Obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł,
– Janów Lubelski – Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł,
– Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł.

Wojewoda Lubelski prowadzi procedurę dla odcinka:
– Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:
– Lasy Janowskie – Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,
– Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,
– Podgórze – Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,
– Nisko Południe – Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł.

W przygotowaniu dokumentacja do złożenia wniosków o ZRID dla odcinka:
– Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Łączna wartość tych projektów to ok. 3,6 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mld zł. Na pozostałe trzy odcinki, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe złożyliśmy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Lublin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI