REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszyła budowa S7 Moczydło – Miechów

27 lipca 2020 roku firma Intercor oficjalnie rozpoczęła budowę drogi ekspresowej S7 Moczydło – Miechów. Wartość inwestycji to 753 mln zł. Zakończenie prac jest planowane przed końcem 2023 r.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
                  – Droga ekspresowa S7 połączy wkrótce południe i północ Polski. Trasa ta jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych naszego kraju. Jej znaczenie dla gospodarki, turystyki oraz bezpieczeństwa podróży jest nieocenione. W najbliższych latach trasa połączy m.in. Kraków z Warszawą i portami Trójmiasta – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S7 Moczydło – Miechów

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów przy jezdni w kierunku Krakowa.

Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną również drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego.

W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną:
– przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną drogi i zjazdami,
– chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe,
– system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie oraz urządzenia ochrony środowiska),
– ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
– sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.

Ochrona środowiska naturalnego


Zaplanowano szereg elementów mających na celu ochronę przyrody. Są to m.in. ekrany akustyczne i siedem przejść dla zwierząt, w tym dwa górne dla dużych zwierząt i pięć dolnych, a także rozwiązania hydrologiczne, jak zbiorniki retencyjne. Posadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy. Cała droga będzie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

S7 od granicy z woj. świętokrzyskim do Krakowa


Odcinek S7 Moczydło – Miechów jest częścią 55,6-kilometrowej trasy, która została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:
– Moczydło – Miechów, dł. 18,7 km,
– Miechów – Szczepanowice, dł. 5,3 km,
– Szczepanowice – Widoma, dł. 13,1 km,
– Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), dł. 18,3 km.

Na odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi ponad 46 proc. w zakresie robót mostowych i ponad 44 proc. w ramach robót drogowych. Wykonywane są wykopy, wymieniane słabonośne grunty i wznoszone nasypy. W obrębie budowanego węzła Szczepanowice powstaje budynek Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Dla odcinka S7 Widoma – Kraków 20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID. Wkrótce przekazanie zostanie wykonawcy plac budowy.

S7 połączy Kraków z Bałtykiem


S7 Moczydło – Miechów to jeden z czterech budowanych odcinków tej trasy w województwie małopolskim na północ od Krakowa. Wraz z pozostałymi fragmentami będzie stanowić połączenie realizowanej obecnie Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52 z użytkowaną już drogą S7 w kierunku Warszawy. Kolejne trzy odcinki realizacyjne prowadzące od obwodnicy Grójca do Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2 również są w budowie. Kolejne fragmenty S7 na północ od Warszawy są na różnych etapach realizacji. Wylot ze stolicy jest w trakcie prac przygotowawczych.

Realizacja tych inwestycji pozwoli w najbliższych latach udostępnić kierowcom ekspresowe połączenie Krakowa z Warszawą i Trójmiastem.

S7 jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, prowadzącej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w Chyżnem.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA