Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyła budowa S7 Płońsk – Pieńki – Strzegowo

13 września br. konsorcjum spółek STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe rozpoczęło budowę dwóch odcinków drogi szybkiego ruchu S7 z Warszawy do Gdańska. Chodzi o budowę drogi S7 Płońsk – Pieńki – Strzegowo.

Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Prace budowlane rozpoczynają się na ok. 36 km odcinku trasy pomiędzy Płońskiem i Strzegowem. Kontrakt został podzielony na dwa etapy: Płońsk – Pieńki o długości o długości 13,752 km oraz Pieńki – Strzegowo o długości 21,991 km. W ramach projektu powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z możliwością rozbudowy do trzech pasów w każdą stronę. Wybudowane będą następujące węzły drogowe: Dłużniewo, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie, Strzegowo Południe. W ramach kontraktu powstaną miejsca obsługi podróżnych Dłużniewo i Ćwiklinek, infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym m. in. bezkolizyjne przejścia dla ruchu pieszego i rowerowego pod oraz nad drogą ekspresową. Konsorcjum firm grupy STRABAG wybuduje także Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Glinojeck oraz infrastrukturę techniczną dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenie węzłów, linie energetyczne, sieci wodociągowe i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne. Droga zostanie wyposażona w szczelny system odprowadzenia i zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni.
 
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG

               – STRABAG jest zaangażowany w realizację największych projektów drogowych w Polsce. To nie pierwsza nasza inwestycja prowadzona pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Obecnie jesteśmy zaangażowani w budowę 4 odcinków pomiędzy Napierkami i Płońskiem o łącznej długości ponad 70 kilometrów. Droga ekspresowa S7 to bardzo ważna arteria komunikacyjna Polski. Łączy porty Trójmiasta z Warszawą i południem kraju. Dzięki niej w znaczący sposób skróceniu ulegnie czas przejazdu i poprawi się bezpieczeństwo. Droga jest niezmiernie ważna także dla społeczności lokalnej. Budowa po nowym śladzie, w części trasy, wyprowadzi ruch samochodowy z miejscowości położonych przy obecnym jej przebiegu. Będzie to miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Przy budowie S7 pracować będą także lokalne firmy i pracownicy. Cieszymy się, że dziś możemy rozpocząć kolejny etap tej ważnej dla nas wszystkich inwestycji – mówi Waldemar Wójcik, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie System Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS takich jak kanał technologiczne, drogowe stacje meteorologiczne, zasilanie do urządzeń przewidzianych w Koncepcji SZR. Wzdłuż drogi S7 na odcinku Płońsk – Strzegowo zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe  oraz ogrodzenie na całej długości.

Poza głównym korytarzem drogi S7 kontrakt przewiduje remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie.

Tekst i zdjęcia: STRABAG Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI