REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszyła budowa S7 Szczepanowice – Widoma

11 września 2019 r. symbolicznym wbicie łopaty rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Szczepanowice – Widoma. Spółka Mota-Engil Centra Europe zrealizuje ten odcinek drogi S7 do 2021 r.

Budujemy kolejny odcinek S7 w Małopolsce

Rozpoczęto prace na S7 Szczepanowice – Widoma, fot. MI
Rozpoczęto prace na S7 Szczepanowice – Widoma, fot. MI
Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Zakres inwestycji:

– budowa drogi ekspresowej S7 z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
– budowa węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym oraz obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
– budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, dróg dojazdowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, infrastruktury technicznej.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S7:

– prędkość projektowa 100 km/h (na terenie Krakowa 80 km/h),
– szerokość pasa ruchu 3,5 m, pasa dzielącego jezdnie (z opaskami) 12 m, pasy awaryjne 2×2,5 m,
– minimalna szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
– skrajnia pionowa (wysokość od nawierzchni do spodu wiaduktu) minimum 5 metrów, a na terenie kolejowym minimum 7 m.

Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln zł, a gwarancja jakości 10 lat.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej
8 stycznia 2018 r. – podpisanie umowy na projekt i budowę (Mota-Engil Central Europe S.A.)
23 sierpnia 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID,
28 sierpnia 2019 r. – przekazanie wykonawcy placu budowy,
11 września 2019 r. – wbicie pierwszej łopaty,
2021 r. – zakończenie realizacji inwestycji.

Małe odcinki realizacyjne


Blisko 56 kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów-Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska. Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Nowa droga będzie miała osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice, węzeł zespolony Kraków Grębałów.

Ekspresowe połączenie Warszawy z Krakowem


Droga ekspresowa S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ-południe. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego. Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 (Północną Obwodnicą Krakowa), odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa.

Tekst: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA