REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszyła procedura przetargowa na budowę S1 Przybędza – Milówka

Katowicki Oddział GDDKiA przygotował i przekazał Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zamówieniu dotyczące budowy odc. drogi S1 od w. Przybędza do w. Milówka tzw. „Obejście Węgierskiej Górki”.

Ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca stanie przed zadaniem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi o długości 8,530 km.

Droga ekspresowa S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń

Celem budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń było stworzenie ponadregionalnego połączenia pomiędzy Śląskiem, Beskidem Żywieckim i Słowacją, stanowiącego część VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Drogowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej, i przebiegającego w osi priorytetowej TEN-T nr 15: Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Jej realizację podzielono na trzy etapy: Żywiec – Zwardoń, Mikuszowice – Żywiec oraz Przybędza – Milówka, czyli tzw. obejście Węgierskiej Górki. Droga ekspresowa S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń obecnie ma długość 45,115 km. Po wybudowaniu ostatniego brakującego odcinka łącznie będzie miała ponad 53 km.

Odcinek od Przybędzy do Milówki jest ostatnią brakującą częścią drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń. Cała inwestycja pozwoli na połączenie biegnącej południkowo drogi ekspresowej S1 ze słowacką autostradą D3. W ramach kontraktu powstaną dwa dwukomorowe tunele oraz dziewięć innych obiektów inżynierskich. Rozpatrzono trzy warianty przebiegu trasy, a ostatecznego wyboru dokonano po wyczerpujących konsultacjach ze społeczeństwem. 5 maja 2009 r. uzyskano dla drogi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 6 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zakres inwestycji:
– Budowa 8,5 km drogi ekspresowej S1 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz 1 jezdnia z 2 pasami ruchu),
– 2 węzły drogowe: Przybędza, Milówka,
– 11 obiektów inżynierskich, w tym 2 dwukomorowe tunele.

Finansowanie
Budowa drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz przewidziana do finansowania ze środków POliŚ 2014-2020 w ramach projektu nr 4.1-14.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA