REKLAMA
Drogi Wiadomości

Ruszyła rozbudowa DK77 Wólka Pełkińska – Gorzyce

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową drogi krajowej nr 77 na odcinku Wólka Pełkińska – Gorzyce. Przebudowę ok. 8,5 km (w km 117,60 – 126,08) odcinka realizuje spółka Eurovia Polska za kwotę 27,1 mln zł.

Ruszyła rozbudowa DK77, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Ruszyła rozbudowa DK77, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Zakres prac obejmuje w szczególności:
– przebudowę drogi w tym (roboty rozbiórkowe, roboty zimne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa),
– przebudowę/remont istniejącego odwodnienia drogi,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
– zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
– wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD,
– budowę kanału technologicznego,

Przebudowa tego odcinka zakończy się w ciągu 16 miesięcy od daty zawarcia umowy (10.05.2019 r.). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA