REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyło drążenie kolektora Lindego Bis

Warszawskie Wodociągi rozpoczęły na Bielanach budowę jednego z najważniejszych dla bezpieczeństwa stolicy kolektorów tranzytowo-retencyjnych – Lindego Bis.

 

 Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl

Głowica z tarczą drążącą o imieniu „Rozalia” do końca 2023 r. wybuduje nowy kanał.

Kolektor Lindego Bis, o długości około 4 km i średnicy 2 m, zostanie ułożony na głębokości od 5 do nawet 14 m. Jego trasa przebiega na terenie Bielan w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie będzie połączony z istniejącym kolektorem Burakowskim. Kolektor przejdzie m.in. pod linią warszawskiego metra i w tym miejscu zostanie wykonany z rury o średnicy 1,6 m umieszczonej wewnątrz większej rury osłonowej. Tarcza „Rozalia” ma średnicę prawie 2,5 m, a cały zestaw drążący waży 55 t i posuwa się z prędkością od 10 do 16 m na dobę z siłą nacisku do 1200 t. Prace są prowadzone przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawca, czyli konsorcjum w skład, którego wchodzą Inżynieria Rzeszów S.A. i ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., buduje kolektor metodą bezwykopową, co w istotny sposób ogranicza liczbę wykopów otwartych, a tym samym minimalizuje uciążliwości dla mieszkańców związane z organizacją ruchu.

Docelowo kolektor Lindego Bis przejmie część ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciąży kanalizację funkcjonującą w tych dzielnicach.

– Decyzje dotyczące budowy kolektorów tranzytowo-retencyjnich na terenie Warszawy są wynikiem m.in. obserwacji zmian klimatycznych – urządzenia te pozwolą minimalizować ryzyko występowania takich zjawisk jak zalewiska i podtopienia powstające w czasie gwałtownych i obfitych opadów. Kolektor Lindego Bis jest jednym z kilku kluczowych dla bezpieczeństwa miasta kolektorów –
mówi Marek Smółka, rzecznik prasowy MPWiK Warszawa.

Obecnie, wzdłuż Wisły na północ od Mostu Gdańskiego, MPWiK buduje największy z nich – Wiślany. Trwają także ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy kolektora Mokotowskiego Bis, który powstanie wraz z nową linią tramwajową wzdłuż ul. Gagarina. Inwestycje te, wraz z oddanym w 2020 r. zbiornikiem na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”, zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o ok. 140 tys. m³. Podczas największych ulew, poprzez zatrzymywanie wód opadowych, nie tylko ograniczą powstawanie zalewisk, ale także zminimalizują ryzyko uruchamiania się przelewów burzowych i zrzutów mieszaniny ścieków oraz wód opadowych do Wisły.

Inwestycja Lindego Bis o wartości 129 mln zł, współfinansowana ze środków unijnych, jest realizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. MPWiK Warszawa zawarło umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: tekst Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA