REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Ruszyły prace na stacji kolejowej Olkusz

PLK rozpoczęły realizację prac na olkuskiej stacji, które zapewnią podróżnym lepszą dostępność i wygodniejszą komunikację. Efektem prowadzonej inwestycji będą m.in. nowe perony i bezkolizyjne przejście pod torami z windą. Wartość inwestycji to prawie 110 mln zł netto.

Zdjęcie: Piotr Hamarnik, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Stacja Olkusz, znajdująca się na trasie kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny zostanie całkowicie przebudowana. Podobnie jak inne zmodernizowane obiekty na tej trasie, korzystnie zmieni się dla podróżnych. Efektem prac będzie wyższy poziom obsługi pasażerów. Zwiększą się także możliwości przejazdów regionalnych i dalekobieżnych ze stacji, m.in. w stronę Sędziszowa, Krakowa i Katowic.

Na olkuskiej stacji ruszyły prace budowlane. Rozpoczęła się rozbiórka starych elementów kładki nad torami oraz sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zdemontowane zostaną także tory i perony. Ich miejsce zajmą nowe obiekty, spełniające oczekiwania podróżnych. Powstaną dwa nowe, wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągu. Nowe obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących i słabo widzących. Dostępność wszystkich podróżnych, w tym osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się zwiększy przejście pod torami, wyposażone w windę. Bezkolizyjny trakt zastąpi dotychczasową kładkę dla pieszych i ułatwi podróżnym komunikację.

Zadanie inwestycyjne na stacji Olkusz realizowane jest w ramach projektu pn.: „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. Termin wykonania prac zaplanowano zgodnie z umową do końca 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA