Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Ruszyły przygotowania do rozbudowy węzła Kraków Południe

5 października 2020 r. Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny rozbudowy węzła Kraków Południe. Umożliwi to rozpoczęcie przygotowań dokumentacji i później realizacji inwestycji.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Węzeł ten rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa w ciągu A4 i zakopianką, czyli drogą krajową nr 7 oraz Krakowem. Wysokie natężenie ruchu w godzinach szczytów przekłada się na blokowanie lub mocne spowolnienie pasów A4 w kierunku miasta i krajowej siódemki. Ta ostatnia rozprowadza ruch na południe od Krakowa oraz do Bialska-Białej. Potoki ruchu łączą się i blokują także miejskie arterie.

– To niezmiernie ważna i oczekiwana przez kierowców inwestycja. Pozwoli zaoszczędzić czas spędzony w pojazdach, ograniczy emisję spalin oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa podróży. Dziś w godzinach szczytu miejsce to jest wąskim gardłem komunikacyjnym aglomeracji Krakowa –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Efekty rozbudowy węzła Kraków Południe


Już w 2015 r. generalny pomiar ruchu wskazał, że na odcinku zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdża średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę. Jest to poziom zakładany często dla tras szybkiego ruchu, a nie dróg klasy GP.

Rozbudowa węzła A4 Kraków Południe poprawi płynność ruchu zarówno na węźle, jak i na zakopiance. Zwiększy wyraźnie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w stronę Podhala. Inwestycja uzupełni węzeł o brakujące łącznice na trasie między Rzeszowem a Krakowem. Obecnie kierowcy jadąc tą relacją zawracają na ul. Zakopiańskiej, co obniża poziom płynności i bezpieczeństwa ruchu. Konieczne jest także zlikwidowanie sygnalizacji świetlnej na łącznicy oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicach Taklińskiego i Poronińskiej.

W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic.

Prace przygotowawcze rozbudowy węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2020-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.

Wspólnie z samorządem


Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje udział w kosztach odszkodowań i części robót. Dlatego zostanie zawarte porozumienie z miastem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

Pierwsze prace przygotowawcze już trwają


Od granicy Krakowa na południe realizowane jest już opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy DK7 w Libertowie. Do etapu prac nad dokumentacją należy także uzyskanie decyzji środowiskowej i przygotowanie koncepcji programowej. Powstanie dwupoziomowy węzeł i bezkolizyjne przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj” planowane jest pod koniec 2021 r., a zakończenie budowy w 2025 r.

Przebudowa węzła autostradowego w połączeniu z realizacją nowego układu komunikacyjnego z węzłem w Libertowie to kompleksowe rozwiązane. Skutecznie rozładuje kumulujący się ruch aglomeracyjny oraz wylot z Krakowa na Podhale i dalej na Słowację. Prace przygotowawcze w przypadku rozbudowy węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2020-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.

Ruszyła rozbudowa DK94 przez Modlnicę


Z początkiem października w okolicach Krakowa rozpoczęła się także rozbudowa 1-jezdniowej drogi krajowej nr 94. Dzięki tej inwestycji kierowcy zyskają 2-jezdniową trasę na odcinku o długości ok. 1,5 km od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w gminie Wielka Wieś.

Rozpoczynająca się rozbudowa jest kontynuacją większego zadania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy przez mocno zurbanizowane podkrakowskie miejscowości. Jedno rondo w Modlnicy już powstało, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został także odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju 2020 r. Teraz nadszedł czas na przebudowę dalszej części DK94 o długości 1,5 km w kierunku Krakowa, do węzła Modlnica do S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.

Obecnie wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych, polegających m.in. na rozebraniu wysepek rozdzielających pasy ruchu na skrzyżowaniach. Rusza też wycinka drzew. Ruch będzie się odbywał zachodnim pasem i poboczem w dwóch kierunkach, z ograniczeniem prędkości do 50 km/godz. Budowa potrwa 12 miesięcy, z 3 miesięcznym okresem zimowym (od 15 grudnia do 15 marca), czyli do końca 2021 roku. Z uwagi na to, że jednocześnie z budową rozpoczną się prace archeologiczne, termin zakończenia może się przesunąć. Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 35 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest spółka STRABAG. Po ukończeniu inwestycji przebudowany do dwóch jezdni odcinek DK94 od granicy Krakowa na północ będzie miał ponad 2 km długości i trzy ronda turbinowe, usprawniające ruch.

Skalę potrzeb komunikacyjnych tego regionu obrazuje stwierdzony w generalnym pomiarze ruchu w 2015 r. średni poziom aż 20 120 pojazdów na dobę, z czego 2 277 to samochody ciężarowe. Pomiar dotyczył drogi w gminie Wielka Wieś, pomiędzy Modlnicą i Szycami. Według obecnych analiz GDDKiA można szacować, że w 2020 r. średni dobowy ruch wzrósł do ok. 26 tys. pojazdów na dobę.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI