REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyły przygotowania do Światowego Forum Miejskiego 2022

Światowe Forum Miejskie (WUF) dopiero za 3 lata, ale przygotowania do konferencji już się rozpoczęły. Zakończyło się drugie spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Katowic i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Udział w spotkaniu wziął wiceminister Grzegorz Puda, pełnomocnik rządu ds. WUF oraz prezydent miasta Katowic Marcin Krupa. Tematem spotkania było m. in. omówienie kwestii porozumienia między ministerstwem a Katowicami.

– To już w drugie w przeciągu niecałego miesiąca spotkanie MIiR i UM Katowice w sprawie organizacji Światowego Forum Miejskiego. Rozpoczęliśmy przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem by dopiąć wszystkie kwestie związane z organizacją WUF na ostatni guzik. Razem z przedstawicielami Urzędu Miasta w Katowicach jesteśmy na etapie ustalania podziału obowiązków. Pod koniec listopada br. chcielibyśmy mieć już podpisane porozumienie określające zadania każdej ze stron –
pokreślił wiceminister Grzegorz Puda.

Jak poinformował wiceminister Grzegorz Puda resort inwestycji i rozwoju jest w trakcie powoływania zespołu do spraw koordynacji przygotowań Światowego Forum Miejskiego. Zespół będzie działał jako organ pomocniczy Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania WUF, a w jego skład będą wchodzić dyrektorzy oraz pracownicy departamentów w ministerstwie. Minister zaznaczył również, że MIiR rozpoczyna prace nad harmonogramem działań przy organizacji Forum i przygotowuje wstępny budżet.

Podczas spotkania poruszono także kwestie związane z promocją wydarzenia. Pierwszą okazją do zaprezentowania Katowic jako organizatora WUF będzie II Kongres Polityki Miejskiej, który odbędzie się w połowie listopada tego roku w Kielcach. W ramach tego wydarzenia planowane są 3 panele związane z WUF i ONZ.

Zbliża się również X World Urban Forum. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-13 lutego 2020 roku w Abu Dhabi.

– Planujemy wspólną promocję Katowic i MIiR podczas zbliżającego się Światowego Forum Miejskiego w Abu Dhabi. Będzie to doskonała okazja, by zachęcić uczestników do udziału w kolejnej edycji WUF, której będziemy gospodarzami –
podkreślił wiceminister Puda. – Katowice mają wiele do zaoferowania. Ich wyjątkowość dostrzegło ONZ, które powierzyło stolicy śląska organizację już drugiej prestiżowej konferencji. Pierwszą z nich był zeszłoroczny Szczyt Klimatyczny – dodał.

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta w Katowicach z Pełnomocnikiem Rządu do spraw przygotowania WUF, które odbyło się 26 lipca, zidentyfikowano główne obszary, które będą wymagały dalszej dyskusji i współpracy na szczeblu eksperckim. Są to kwestie organizacyjne dotyczące transportu, hoteli i promocji, a także sprawy formalno-proceduralne w tym porozumienia pomiędzy UN Habitat, miastem a MIiR. Istotne jest także powołania odpowiednich struktur do organizacji wydarzenia.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA